Šta je Blue Board?

Funkcioniše na sledeći način: ProZ.com korisnik ("vršilac usluge") može da unese broj od 1 do 5 koji odgovara "verovatnoći ponovne saradnje" sa datim poslodavcem (skraćeno: "VPS"). Pored broja, može da se unese i kratko tekstualno objašnjenje ("komentar"). Poslodavac može da unese kratak tekst ("odgovor") kao odgovor na zapise.

Vremenom, za poslodavca može da se sakupi izvestan broj zapisa i odgovora koji se zajedno smatraju "zapisnikom". Blue Board zapisnicima se može pristupiti putem URL-a sledeće forme: http://www.proz.com/blueboard/#. U svakom zapisniku, pored zapisa i odgovora, prikazane su i kontakt informacije i prosečan VPS za poslodavca.

Blue Board je kompletna baza podataka ovih zapisnika koja se može pretraživati.


Blue Board (Baza podataka o poslodavcima)

Main

 • 1 - Blue Board: General

 • 1.1 - Šta je Blue Board?

  Objasnićemo na zaobilazan način. Pre svega, bilo koji korisnik ProZ.com može da unese broj od 1 do 5 koji odgovara njegovoj ili njenoj verovatnoći ponovne saradnje (VPS) sa datim poslodavcem (tj. klijentom ili prevodilačkom kompanijom/agencijom). Kao objašnjenje, pored broja, korisnik takođe može da unese kratak tekst. Kao odgovor, poslodavac može da unese svoj kratak tekst.

  Blue Board je kompletna, pretraživa baza podataka zapisnika koji sadrže ove zapise i odgovore, zajedno sa koordinatama poslodavaca.


 • 1.2 - Glosar Blue Board termina...

  Poslodavac: Zajednički termin koji obuhvata agencije, kompanije, klijente i bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje kupuje prevodilačke usluge. Blue Board je baza podataka poslodavaca praćenih zapisima vršilaca usluga.

  Zapis: Vršilac usluge unosi u Blue Board "zapis" kojim je izražena njegova ili njena verovatnoća ponovne saradnje sa datim poslodavcem. (Termini kao što su "ocenjivanje", "pregled" i sl. dovode u zabludu i treba ih izbegavati.)

  VPS: Verovatnoća ponovne saradnje (sa datim poslodavcem). Odnosi se na numerički deo zapisa.

  Komentar: Zapis se sastoji od VPS (obavezno) i komentara (neobavezno). Sadržaji komentara treba da budu ograničeni na objašnjenja/osnove za VPS; komentari ne smeju da sadrže uopštene izjave o poslodavcu.

  Odgovor: Kada se unese zapis, odgovarajućem poslodavcu se pruža prilika da da kratak "odgovor".

  Kao i u slučaju komentara vršilaca usluga, odgovori poslodavaca moraju biti ograničeni na nezavisno iskustvo. Primedbe lične prirode od strane vršilaca usluga i poslodavaca nisu prihvatljive i biće uklonjene od strane osoblja sajta ukoliko se za to uputi molba.

  Objavljivač: Vršilac usluge ili poslodavac koji unese zapis ili odgovor.

  Prosečni nivo zapisa: Zbirni broj koji predstavlja prosečan VPS izražen za jednog poslodavca od strane vršilaca usluga.

  Zapisnik: Stranica sa zapisima/VPS koji se odnose na samo jednog poslodavca. Zapisnicima se može pristupiti putem URL-a ovog formata: http://www.proz.com/bb/#


 • 1.3 - Koji su uslovi za unošenje zapisa o vašoj verovatnoci ponovne saradnje sa nekim poslodavcem?

  Smete da unosite zapise samo za klijente sa kojima ste radili na nekom projektu i kojima ste dostavili posao na vreme i bez primedbi na kvalitet. Ne smete da unosite zapise samo na osnovu pregovora, probnih prevoda ili nekih drugih prethodnih međusobnih radnji.

  Ako ste sa klijentom radili na nekom projektu ali ste kasnili ili na neki drugi način bili nemarni u pogledu predaje posla, ne možete uneti zapis za tog klijenta. Blue Board ne sme da se koristi da bi se pretilo poslodavcima.

  Nije dozvoljeno da poslodavci (ili korisnici koji zastupaju poslodavca) unose 'zapise o samima sebi'.

  Komentari koji prate VPS zapise bi trebalo da budu ograničeni na izražavanje vaše verovatnoće ponovne saradnje sa poslodavcem za koga unosite zapis.

  Osoblje sajta će ukloniti načinjeni VPS zapis za koji se dokaže da krši 2. pravilo Blue Board-a ili 6. pravilo Blue Board-a. Može se desiti da korisnicima koji stalno prave VPS zapise kojima se krše ova pravila osoblje sajta po svom nahođenju privremeno ili trajno ukine upotrebu VPS sistema.

 • 3.1 - Why is a comment simply saying "contact me privately for further details" not allowed?

  This comment does not provide any helpful information to other translators and undermines the point of the Blue Board. Translators are busy, if they went to a Blue Board record and every comment merely said "Contact me privately for further details." there would be no point in having the comment section at all.

  Site members can contact the translator who gave an entry for more details by clicking the "Email translator" icon on the entry itself. • Main - Top


 • 1.4 - Koliko je pouzdan Blue Board?

  Zapisi koji su ovde objavljeni nisu potvrđeni ni na koji način i predstavljaju mišljenja samo onih koji unose zapise. Stvari koje treba imati u vidu prilikom procene zapisa: nivoe aktivnosti, status verifikovanosti identiteta, nivoe članstva, brojeve registracije i druge karakteristike autora zapisa.

  Nemojte se oslanjati isključivo na objavljene zapise. Preporučljivo je da formirate svoja lična mišljenja u vezi poslodavaca iz iskustava stečenih iz saradnje ili pregovaranja lično sa poslodavcima.


 • 1.5 - Where can I manage LWA feedback?

  You can see information on LWA entries received, requested and given, and request new LWA entries from service providers on the LWA Feedback management page.

  You can also view LWA statistics of outsourcers ranked by average LWA and the number of entries received, compiled from information on the Blue Board considering entries over the last 12 months and from all time.


 • 1.6 - What is the ProZ.com termination policy?

  The staff of ProZ.com, the company providing the technology for this site, has established a policy for the termination of offending outsourcers to enhance the site is used as a place for language companies and language service providers to meet and engage in good-faith transactions.

  ProZ.com termination policy can be found here.


 • 1.7 - What does the message This outsourcer has been banned from posting jobs at ProZ.com mean?

  As per ProZ.com termination policy, if a total of two non-payment complaints regarding a single outsourcer have been received from unrelated sources, the issue will be brought to ProZ.com staff for review. At its sole discretion, ProZ.com staff may then choose to suspend or revoke the outsourcer's right to use ProZ.com. This note refers to that suspension.


 • 1.8 - What does the " ... " mean in the comment area for some LWA entries on the Blue Board?

  A " ... " in the comment section indicates that no comment has been entered by the poster of the entry. Note that if this is the case you will only see " ... " in the comment section, as opposed to, for example, "Great terms, professional ... would work with them again", which would have been entered by the service provider. • Main - Top


 • 2 - For service providers


  New client risk management


  ProZ.com members get full access to the Blue Board database of over 17,000 records and more than 92,000 feedback entries from translators • 2.1 - Kako mogu da vidim zapise drugih korisnika koji se odnose na verovatnoću ponovne saradnje sa određenim klijentom?

  "Blue Board" je jedna od opcija u kartici "Poslovi" u glavnom meniju. Blue Board-u se takođe može pristupiti ako se direktno upiše ovaj URL: http://www.proz.com/blueboard

  Kada otvorite Blue Board, možete da tražite poslodavce po imenu i lokaciji, kao i da sačuvate parametre pretrage da biste ih kasnije koristili.

  Članovima se takođe pruža mogućnost da sortiraju rezultate pretrage po abecednom redu ili po prosečnom VPS-u.


 • 2.2 - Ja nisam član ProZ.com (koji plaća članarinu)... Da li i pored toga mogu da vidim Blue Board zapisnike?

  Od 15. novembra 2016. potpuni pristup Blue Board-u je usluga koja je dostupna samo članovima. Pogledajte obaveštenje: http://www.proz.com/topic/308410

  Ako niste član ProZ.com-a, videćete samo osnovna podatke na svakom unosu na Blue Board-u. Nećete moći da vidite ime pružaoca komentara, uzvratni komentar, kao ni kontakt podatke poslodavca.

  Ako želite da dobijete potpuni pristup Blue Board-u, savetujemo vam da postanete član na ProZ.com: http://www.proz.com/professional-membership


 • 2.3 - Ja nisam član ProZ.com (koji plaća članarinu)... Da li i pored toga mogu da unosim zapise u Blue Board?

  Da.


 • 2.4 - How can I make an LWA entry for a Blue Board outsourcer?

  To make an LWA entry for Blue Board outsourcer, first locate the outsourcer's Blue Board record here. Once you have located and accessed the outsourcer's Blue Board record, click on “Make an entry” to the right of the Blue Board record page. Clicking on this option will open a page where you will be able to compose your LWA entry. Please bear in mind that Blue Board entries require vetting and that they will not appear immediately. This is usually done within 12 hours of the entry being posted.


 • 2.5 - How to open a non-payment report for certain outsourcer?

  During the submission of your LWA entry as per FAQ, after sending the LWA entry for vetting, in case if the rating of the LWA entry is very low (1 or 2) you will be given the option to report any non-payment issue involved with the outsourcer and you will see a message "You entered a low LWA for this outsourcer. If you have not received payment, report a non-payment for this outsourcer". Please press on the button “report a non-payment for this outsourcer”. You will be redirected to another page where the possibility to enter data regarding your non-payment issue will be provided. After filling in all the necessary information please press on “Preview non-payment report” button, check carefully your non-payment report again and press on “Submit non-payment report” button to open a non-payment issue for your LWA entry.

  If the LWA entry is already submitted and approved by PoZ.com Staff, however, you have not opened a non-payment report please contact site Staff , to request to open a non-payment report for your LWA entry. Please make sure that your non-payment report is in line with Blue Board rules .

  The non-payment report is visible only to ProZ.com Staff and to the outsourcer. Service providers who report non-payment issues are required to update their LWA entries on time to make it clear if the payment has been made. If it is not possible to edit the LWA entry (whether because the reply has been already submitted by the outsourcer and as per Blue Board rule #3 , the LWA entry is not editable, or the LWA entry is too old) service providers should let site staff know if and when the non-payment issue is resolved (by submitting a support request, to inform they have been paid in full).

  Note: In the case of outsourcers, if they have resolved an open non-payment issue, they are invited to contact site staff , and ask them to confirm this with the service provider. Only when the service provider confirms payment has been received in full, the LWA entry will be removed from the Blue Board record, allowing the service provider to make a new LWA entry reflecting the current situation. Note that this new entry may contain the same 1-5 rating as the entry that contained the non-payment report.

  For more information regarding the use of Blue Board on ProZ.com please check the article “Using the ProZ.com Blue Board” .

 • 5.1 - I have made a non-payment report for an outsourcer and it hasn't appeared yet.

  First, please note that all Blue Board entries require vetting by site staff before they are made public (see http://www.proz.com/faq/3040#3040).

  As of April 2016, in the case of non-payment reports for corporate members of ProZ.com, please note that outsourcers are notified of these reports before they are made visible in order to give the outsourcer the opportunity to confirm if the entry is in line with the conditions for making non-payment reports as described in http://www.proz.com/faq/2995#2995. You should have received an email from site staff notifying you of this policy upon making your entry. Your non-payment report will be made visible shortly if it is line with the rules for making Blue Board entries.

  See the announcement » • Main - Top


 • 2.6 - Želeo/la bih da zamolim druge da unesu zapise u vezi određenog poslodavca. Kako to da uradim?

  Ako se poslodavac već nalazi na listi, kliknite na "Poziv za unos" sa stranice podataka o poslodavcu. Ovim će se zatražiti da se zahtev objavi na naslovnoj strani ProZ.com-a. Osim toga, imejl će biti poslat svima onima koji su se prijavili za takve zahteve.

  Ukoliko se poslodavac za koga ste zainteresovani još uvek ne nalazi na listi, obaveštenje o dodavanju tog poslodavca biće poslato automatski. Možete da dodate poslodavca bez obzira na to da li ste član ili ne. Imajte na umu da je dozvoljen samo jedan "poziv za unos" po poslodavcu mesečno.

  Imajte na umu da postoji ograničen broj poziva na unos u jednom danu. Dnevno se može uputiti samo 5 poziva za unos.


 • 2.7 - I have made a call for entries for an outsourcer but I have changed my mind. Is it possible to undo it?

  No. It is not possible to reverse the call for entries as the email to all those who have subscribed to receiving request for entries are automatically sent immediately after the call for entries is submitted.


 • 2.8 - Can I be notified of new LWA entries submitted for a particular outsourcer?

  Yes. To receive notifications for new LWA entries posted in a Blue Board record of any particular outsourcer, just click on "Track outsourcer" in the box to the right of their Blue Board record.

  You can turn tracking off by clicking on "Stop tracking" in the same box to the right of the Blue Board record.

  If you are not able to stop tracking the Blue Board record please contact ProZ.com support Staff .


 • 2.9 - How can I set my Blue Board notifications preferences?

  To opt out the Blue Board notifications please reset the settings in your profile Blue Board controls section .


 • 2.10 - Why I am getting email notifications about new LWA entries in Blue Board record and how to deactivate it?

  During the submission of your LWA entry you have the possibility to subscribe to alerts when new entries are made for outsourcer by selecting the option “Receive alerts when new entries are made for this outsourcer?”.

  Once this option is activated, you will receive email alerts regarding new LWA entries in the Blue Board record of the outsourcer you have submitted your LWA entry.

  To stop tracking the outsourcer you need to press the link in the bottom of the notification email you have received: “Click here to stop receiving alerts for this outsourcer”.


 • 2.11 - Kako mogu da unesem zapis za poslodavca koji nije na Blue Board listi?

  Ukoliko želite da unesete komentar za poslodavca koji još uvek nije na Blue Board listi, možete sami da dodate detalje sa kartice "Dodaj poslodavca". Vodite računa o tome da unesete što više detalja kako bi se izbegla zabuna.


 • 2.12 - I added an outsourcer to the Blue Board database and the record is not visible. Why?

  Blue Board records, as Blue Board entries, require vetting by site staff or moderators and checking all contact information may take time, usually no more than 24 hours.

  If the record you added has not appeared after a 24-hour period, please contact site staff via a support request.


 • 2.13 - Da li mogu da unesem zapis za poslodavca ukoliko se moje jedino iskustvo o njemu svodi na probni prevod?

  Ne.

  Možda ste došli do nekih zaključaka o određenom poslodavcu koji su zasnovani na probnom prevodu, prilikom pregovaranja ili nekih drugih prethodnih međusobnih radnji. Međutim, na osnovu našeg iskustva, odlučili smo da Blue Board bude predviđen samo za izražavanje nečije verovatnoće da će *ponovo* raditi za određene poslodavce. Drugim rečima, potrebno je da ste bar započeli projekat u "realnom svetu" za bilo kog poslodavca za koga želite da unesete zapis.


 • 2.14 - Da li mogu da unesem više od jednog zapisa po poslodavcu?

  Da, možete da unesete jedan zapis po poslodavcu godišnje--pod uslovom da ste za tog poslodavca radili ponovo pre dodavanja dodatnog zapisa. Ne smete unositi višestruke zapise na osnovu samo jednog iskustva.


 • 2.15 - Where can I see a complete list of LWA feedback I provided?

  You can see a list of the LWA / Blue Board entries you submitted for different outsourcers in the LWA feedback management page. Or else, check the "Blue Board entries made by this user" section of your profile.


 • 2.16 - Uneo/la sam zapis i on se još nije pojavio.

  Blue Board zapisi moraju proći proveru. To se obično obavlja u roku od 12 sati od podnošenja zapisa. Proverite pravopis. Ponekad Blue Board zapise odbija baza podataka zbog karaktera koji su upotrebljeni: navodnici nisu dozvoljeni u vašem komentaru. Možda ćete morati da uklonite navodnike i koristite apostrofe da bi zapis postao vidljiv. Ukoliko se vaš komentar ne pojavi posle perioda od 24 sata, kontaktirajte moderatora Poslova/Blue Board-a (jednog) ili podnesite molbu za podršku.


 • 2.17 - Kako mogu da uredim svoj Blue Board zapis?

  Možete da uredite svoj zapis tako što ćete da kliknete na link za uređivanje na desnoj strani vašeg zapisa. Medutim, ovo će biti dostupno samo pre nego što poslodavac unese svoj odgovor i u slučaju da vaš zapis nije stariji od godinu dana. Medutim, svaka promena će prethodno morati da ide na odobrenje od strane moderatora.

  Od trenutka kada poslodavac unese odgovor, nećete više moci da uređujete svoj zapis.


 • 2.18 - Kao da sakrijem svoj zapis na BB?

  Ukoliko poslodavac još uvek nije odgovorio na zapis koji ste uneli, možete da zamolite da bude uklonjen. Moraćete da navedete razlog za uklanjanje, a uklanjanje mora da odobri moderator.

  Ukoliko je poslodavac već odgovorio na vaš zapis, i poslodavac i vršilac usluge se moraju složiti da zapis bude sakriven. Kada obe strane samostalno postignu ovaj sporazum, svaka od njih mora da podnese molbu za podršku u kojoj se navodi da su obe strane saglasne da se BB sakrije. Kada osoblje za podršku primi ove dve molbe za podršku, zapis će biti sakriven od javnosti.

  Napomena: Ukoliko postoje dokazi da je zapis vršioca usluge ili odgovor poslodavca prekršio neko BB pravilo ili je utvrđeno da je bio nezakonit, taj zapis/odgovor može da sakrije ili izbriše osoblje.


 • 2.19 - Where can I see Outsourcers with excellent Blue Board feedback?

  The Blue Board statistics page shows the top Blue Board outsourcers, ranked by their average LWA feedback rating. Outsourcers with open non-payment issues or with an average LWA feedback below 4.50 are excluded.

  Results are shown by both all time and last 12 months. Each set of results is divided in two, based on the number of entries received.

  Within each table, outsourcers are ranked by their average LWA and then by amount of entries. If two outsourcers are tied on both numbers, the most recently created Blue Board page will be shown first.


 • 2.20 - Where can I see outsourcers past contact information in Blue Board records?

  ProZ.com members can see past contact information for outsourcers by clicking on "view contact data history" at the bottom of the contact information section of the outsourcer's Blue Board record.


 • 2.21 - Where can I see information on the jobs posted by a Blue Board outsourcer?

  You can see a list of Classic and Connect jobs posted by any Blue Board outsourcer just by clicking on More info » in the "Past job postings" box below the Blue Board record information. Only ProZ.com members have access to the information on the jobs posted by an outsourcer.

  Open jobs will show in yellow while jobs that have already been closed will be shown in light green.


 • 2.22 - I submitted an LWA entry for an outsourcer and it is no longer visible. Why?

  If you submitted an entry for an outsourcer that was visible for some time and that is no longer visible it is possible that your entry was contested by the outsourcer. Note that in cases in which an entry is contested, the entry is made invisible by staff until the issue has been clarified.

  If you are sure your entry is in line with Blue Board rules, and it is being contested by the outsourcer, please submit a support request with all relevant evidence (email correspondence, PO, etc.).

  Also note that entries may disappear from public view when a 'request for edit' has been made. If you requested your entry to be edited, it will remain hidden until moderators or staff re-approve such entry.


 • 2.23 - Can an outsourcer leave feedback for me?

  Outsourcers may rate their willingness to work again (WWA) with service providers. • Main - Top


 • 3 - For outsourcers

 • 3.1 - Kako da prikažem svoje poslovanje na Blue Board listi?

  Poslodavci prikazani na Blue Board listi tamo dospevaju tako što ih objavi korisnik ProZ.com. Bilo koji korisnik koji se registrovao može to da uradi; ako izdajete prevodilačke poslove, dobro došli ste da objavite svoje poslovanje da bi za njega vršioci usluga unosili zapise. (Korisnici koji se prijave za Blue Board će biti pozvani da unose zapise u vezi verovatnoće ponovne saradnje sa vašim poslovanjem.)

  Ovde možete da dodate tu informaciju: dodajte stranicu poslodavca


 • 3.2 - Kako mogu da promenim kontakt podatke navedene u Blue Board-u za moje poslovanje?

  Izmene kontakt podataka poslodavaca koji su prikazani na Blue Board-u mogu da vrše samo administratori sajta. Da biste zatražili izmenu podataka, pošaljite zahtev za podršku.


 • 3.3 - Kako da izmenim informacije u svom Blue Board zapisu?

  Ukoliko su se kontakt informacije za vaš Blue Board zapis ili zapis vaše kompanije promenile, možete tražiti njihovu promenu kontaktiranjem moderatora poslova/Blue Board-a ili osoblja sajta putem molbe za podršku. Obavezno kontaktirajte samo jedno od njih odjednom i pružite potpune informacije koje želite da ažurirate zajedno sa adresom (URL) vašeg Blue Board zapisa.


 • 3.4 - Can I add information about my company to my Blue Board record?

  Yes. Outsourcers with a high LWA average can post public notes to provide Blue Board record visitors with useful and/or important information regarding their business.

  To add a note to your record, visit the Applications section and click on "Outsourcers Control Center" in the box to the left. This will lead you to the "Application management" form and will allow you to enter additional information about your agency/company that will be later displayed on your Blue Board record.


 • 3.5 - Želeo/la bih da se određene kontakt informacije uklone sa Blue Board-a.

  ProZ.com poštuje vašu privatnost. Ukoliko biste više voleli da određene kontakt informacije budu uklonjene od pogleda javnosti, molimo podnesite molbu za podršku u kojoj je objašnjeno šta biste želeli da bude uklonjeno i zbog čega. Razmotrićemo vašu molbu.

  Imajte u vidu da se zahtevaju ođredeni minimalni kontakt detalji da bi se objavio posao na ProZ.com, i od ovih zahteva se neće odustati. (Pogledajte Poslovi FAQ.)


 • 3.6 - How can I completely hide the "past job postings" on the Blue Board record?

  Please note that you do not need to hide your past job postings, because the details of the jobs are available for only 30 days and only to those meeting the criteria. Please note that non-members do not see your job postings when they see your Blue Board record. Complete access to the Blue Board record of outsourcers is a member-only feature and the details of past jobs that are older than 30 days are not shown.


 • 3.7 - Can I remove my Blue Board record?

  As Blue Board rules state, Blue Board records remain in place for at least six months following any form of outsourcing activity. Requests from outsourcers to have certain contact details removed from the Blue Board will be considered when specific reasons are given. However, in most cases, such requests will not be considered until at least six months have passed after the date of last known outsourcing activity. Requests for complete removal of a Blue Board record may also be considered, but will generally not be granted.


 • 3.8 - How can I request an LWA entry from service provider who has been working with me?

  First off all, please remember that only translators that are registered on ProZ.com can make LWA entries in your Blue Board record. Therefore before requesting an LWA entry from a service provider who has worked for you or your company, please first make sure that this service provider is registered on ProZ.com. Otherwise s/he should create a profile on ProZ.com here .

  To request an LWA entry, please go to your Blue Board record and:
  1)click “Manage LWA feedback” from the menu on the right. You will be redirected to the Feedback management page.
  2) Select Request Blue Board Entries (outsourcers only) from the menu on the left.
  3) On the next step please start typing the username or the real name of the service provider you are looking for in the “Search” section and click on the name in the list which appears below the search box. If the data displayed in the box on the right corresponds to the desired service provider, click on "Add to list".
  4) Make sure that the check box near the name of service provider is checked and click “Proceed to step 2 of 3”.
  5) Check the message which will be sent to service provider. A template text to request the Blue Board entry can be personalized, so you may also enter your own text for this message. Once the text is ready, please press on “Proceed to step 3 of 3 (preview and send emails)”.
  6) Check the message you are going to send and click the “Send” button or on “Back edit (message) button”, if you would like to edit the message you are going to send.


 • 3.9 - Will I be notified of new LWA entries posted in my Blue Board record?

  Yes. A notification will be sent to the email address specified as the contact email address in the Blue Board record every time an entry is posted.

  In the same way, if a non-payment report is made together with an entry submitted, a notification informing about this complaint and the procedure to follow will also be sent to the email address associated with the Blue Board record.


 • 3.10 - Vršilac usluge je dao komentar o svojoj verovatnoći ponovne saradnje sa mojim poslovanjem. Da li mogu da odgovorim?

  Da. Trebalo je da dobijete poruku e-poštom u vreme kada je unesen zapis. Ukoliko to nije slučaj, ili ukoliko ne možete da ga pronađete a želeli biste da unesete odgovor, pošaljite vaš odgovor moderatorima poslova, navodeći ime vršioca usluge kome odgovarate.

  Molimo vas da kontaktirate moderatore poslova ukoliko smatrate da nisu ispunjeni uslovi za unošenje zapisa (na primer, ukoliko je osoba koja nije radila za vas unela zapis).

  Ukoliko izgleda da je u pitanju nesporazum, poslodavcima se savetuje da direktno komuniciraju sa onima koji unose zapise. Medutim, upućivanje pretnji ili vršenje pritiska na korisnika ProZ.com da bi on ili ona promenio/la svoju "verovatnoću ponovne saradnje" sa vašim poslovanjem je zabranjeno, i može da dovede do toga da vaše pravo da koristite ProZ.com bude ograničeno.

  Kao i kod komentara vršilaca usluga, vaši odgovori moraju biti ograničeni na radni odnos i verovatnoću ponovne saradnje. Primedbe lične prirode od strane vršilaca usluga i poslodavaca nisu prihvatljive i biće uklonjene od strane osoblja sajta ukoliko se za to uputi molba.


 • 3.11 - Moja kompanija ima odličnu Blue Board stranu. Kako da to prikažem u svom profilu?

  Vlasnici profila koji na svojim Blue Board stranama imaju ocene „Verovatnoće ponovne saradnje” (VPS) mogu prikazati odgovarajuću statistiku u gornjem desnom uglu profila.

  Blue Board je alatka koja koristi i vršiocima usluga i poslodavcima. Poslodavci koji su navedeni i koji su dobili pozitivne komentare navode veći stepen poverenja i kraće vreme početka projekata među vršiocima usluga koji proveravaju Blue Board.

  Članovi i drugi korisnici (poput onog koji je prikazan ispod) koji imaju i BB stranu (povratne informacije od vršilaca usluga) i SPS unose (povratne informacije od poslodavaca) mogu u svom profilu prikazati i jedno i drugo, tako da SPS bude sa leve a VPS sa desne strane.

  Postoje tri opcije vidljivosti VPS informacija:

  a) Nevidljive za sve, uključujući i vlasnika profila:

  Ovo je osnovna opcija. Vlasnici profila će videti samo dugme „Prikaži VPS opcije” koje će im omogućiti da pređu na sledeće stanje vidljivosti.

  Vlasnik će videti sledeće:
  b) Vidljive samo vlasniku profila:

  Kada klikne dugme „Prikaži VPS opcije”, vlasnik profila će moći da vidi VPS statistiku. Vlasnik VPS informacije može vratiti na prethodni (nevidljiv) status ili ih učiniti vidljivim i posetiocima.

  Vlasnik će videti sledeće:
  U ova dva slučaja posetioci profila neće videti VPS informacije:
  c) Vidljive svima:

  Kada vlasnik klikne dugme „Prikaži svima”, VPS statistika će biti prikazana svim posetiocima.

  U ovom slučaju, vlasnik profila će videti sledeće:
  A posetilac profila će videti sledeće:
  Link koji označava broj zapisa će odvesti posetioce na odgovarajuću Blue Board stranu, a link „Načini VPS zapis” će im dati direktan pristup formularu pomoću koga će moći da unesu zapis za tog određenog poslodavca.


 • 3.12 - How can I affiliate a profile to a Blue Board record?

  To affiliate a profile to certain Blue Board record, please submit a support request to ProZ.com Staff to ask for the affiliation to be made. Please provide the link of the Blue Board record and the profile you would like to affiliate.


 • 3.13 - I have been affiliated to an outsourcer I am not related with. What should I do?

  If your profile has been affiliated with an outsourcer you are not related to, please submit a support request to ask for the removal of such affiliation.

  Have in mind that profiles are affiliated with Blue Board records on the basis of jobs posted by the profile in the name of a given outsourcer, among other activity.


 • 3.14 - A service provider has posted a non-payment complaint in my Blue Board record. What should I do?

  If a service provider has posted a non-payment complaint in your Blue Board record and this issue has already been resolved, instruct the service provider to contact staff via support request to confirm payment has been made so that the issue can be marked as resolved.

  If the issue has not been resolved, please do so. Remember that Job posting rules state that payment commitments must be upheld. Once the issue has been resolved, ask the service provider to contact staff to confirm the situation.

  Finally, if non-payment derives from quality issues with the job delivered by the service provider or with a late delivery of the project, please contact site staff via support request and provide the email correspondence in which the service provider has been notified of the issue.


 • 3.15 - Is it possible to contest a non-payment report before it is made public?

  As of April 2016, if you are a corporate member of ProZ.com and receive a non-payment report on your company’s Blue Board record, then you will be notified by site staff via email before that entry is made publicly visible. If the entry is not in line with the rules for leaving Blue Board feedback as described in http://www.proz.com/faq/2995#2995, or if the non-payment report is no longer valid, then you will be given the opportunity to provide the relevant correspondence to prove this.

  See the announcement »


 • 3.16 - Is there a way for me to leave feedback for a service provider who has worked for me?

  Outsourcers may rate their willingness to work again (WWA) with service providers. • Main - Top


 • 4 - Blue Board Applications system

 • 4.1 - What is the Blue Board Applications system?

  The Blue Board Applications system allows outsourcers to review and accept applications from ProZ.com members who meet the required qualifications.


 • 4.2 - For Service providers:

 • 2.1 - Where can I see a list of outsourcers looking for applications from translators and/or interpreters?

  You will find a list of outsourcers that are looking for applications from translators and/or interpreters in the Applications page.

  Note that only the outsourcers you qualify to apply will be shown.

  To submit your application, just click on Apply now and complete the application form.


 • 2.2 - Where can I see a record of applications I submitted?

  For the time being, applications submitted are not recorded. However, if you have already submitted an application for a Blue Board outsourcer, the date in which your application was submitted should show in the "Action" column of the applications page.


 • 2.3 - How many applications can I send?

  Site members are able to send an unlimited number of applications per month. However, you must wait 90 days before submitting another application to the same outsourcer.

  If your application has not been acknowledged by the outsourcer, you will not be able to submit another application for that particular outsourcer until they have done so.


 • 2.4 - Why I am not allowed to send my application?

  The Blue Board Applications system is provided as a service to ProZ.com members only. Full professional and corporate members may submit their applications as part of this system.

  Outsourcers may also choose to restrict who can apply by language pair(s), native language(s), working/specialty discipline(s), and country of residence.


 • 2.5 - If I send my application and it is not accepted, will I be informed?

  Outsourcers have the ability to accept or reject applications, and optionally send an e-mail to the applicant.


 • 2.6 - Can I use the information available in my profile when submitting an application?

  Site members may automatically submit information from their ProZ.com profiles from fields such as KudoZ points, ProZ.com Project History, phone number, etc. • Main - Top


 • 4.3 - For outsourcers:

 • 3.1 - Where I can adjust my application preferences?

  Outsourcers that have a Blue Board record affiliated with their account may start to accept applications by setting their preferences in the "Application Preferences" tab of the Outsourcer Control Center .


 • 3.2 - Why am I not able to adjust my "Application Preferences"?

  ProZ.com staff reserve the right to limit the use of Blue Board Applications system. Companies with low average Blue Board entries will not be able to set up their "Application Preferences". Access is also unavailable to outsourcers whose records contain open reports of non-payment.


 • 3.3 - Where I can see applications sent to me?

  Outsourcers can view applications sent to them by clicking the "Applications Received" tab in the Outsourcer Control Center . • Main - Top


  The Blue Board
  Database of outsourcers with feedback from service providers

  What is the Blue Board?

  The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

  Learn more

  Your current localization setting

  srpski

  Select a language

  Jobs
  • All of ProZ.com
  • Pretraga termina
  • Poslovi
  • Forumi
  • Multiple search