Pravila sajta

Pravila za upotrebu sajta ProZ.com

Sledeća pravila su stvorena kako bi se poboljšala i zaštitila prijatna i svrsishodna atmosfera radnog mesta za prevođenje, ProZ.com. Upotrebom sajta prihvatate i obavezujete se da ćete poštovati ova pravila.


Pravilo sajta

1 ProZ.com Blue Board predstavlja resurs za proveru poslodavaca koji objavljuju poslove pismenog i usmenog prevođenja, ali i ostalih zadataka vezanih za jezik, kao i za izražavanje spremnosti na ponovnu saradnju sa određenim poslodavcem.
Blue Board se ne sme koristiti u druge svrhe.
2 Pre unošenja zapisa na Blue Board, potrebno je da sledeći uslovi budu ispunjeni.
Zapisi vezani za spremnost na ponovnu saradnju sa određenim poslodavcem dozvoljeni su samo ako je (1) naručeni posao u potpunosti završen i isporučen na vreme i ako (2) nije bilo pritužbi na kvalitet obavljenog posla neposredno nakon isporuke. Nije dozvoljeno unositi komentare samo na osnovu pregovora, probnih prevoda i ostalih preliminarnih, nezvaničnih oblika saradnje.
3 Zapis se može uređivati sve dok poslodavac ne unese odgovor.
Vršilac usluga može uneti jedan kratak zapis, na koji poslodavac može sažeto odgovoriti. (Imajte u vidu da se zapis može uređivati sve do trenutka kada poslodavac unese odgovor.)
4 Odgovori se ne mogu uređivati nakon objavljivanja.
5 Korisnici sajta godišnje mogu uneti samo jedan komentar po poslodavcu.
Jednom godišnje možete da unesete još zapisa, pod uslovom da ste od unošenja poslednjeg zapisa ponovo sarađivali sa poslodavcem.
6 Nije dozvoljeno komentarisanje samog sebe.
Poslodavcima, vlasnicima i zaposlenima u kompanijama koje su navedene na Blue Board listi nije dozvoljeno da unose komentare u vezi sa "verovatnoćom ponovne saradnje" sa samim sobom i svojom kompanijom.
7 Nije dozvoljeno klevetanje.
Blue Board se ne sme koristiti za klevetanje pojedinaca ili kompanija. Zapisi, komentari uz zapise i odgovori na zapise moraju se odnositi isključivo na verovatnoću ponovne saradnje.
8 Zabranjen je svaki pokušaj vršenja uticaja na tuđu upotrebu Blue Board liste.
Zabranjeno je vršiti pritisak na nekoga da promeni Blue Board zapis ili odgovor, kao i da unese nov komentar ili odgovor određenog sadržaja. (Pozivanje vršilaca usluga ili poslodavaca da unesu komentar ili odgovor spada u prihvatljivo ponašanje, pod uslovom da nije prisutno nastojanje da se utiče na objavljeni sadržaj.)
9 Blue Board se ne sme koristiti za prisiljavanje.
Strogo je zabranjeno koristiti ili pretiti upotrebom baze Blue Board u cilju primoravanja poslodavca ili vršioca usluga da postupi na određeni način.
10 Blue Board zapisnici ostaju zabeleženi najmanje šest meseci nakon bilo kog oblika objavljivanja poslova na sajtu.
ProZ.com će razmotriti zahteve poslodavaca za uklanjanjem određenih kontakt podataka iz Blue Board baze ako za to imaju konkretne razloge. Međutim, u većini slučajeva, zahtevi te vrste neće biti razmatrani dok ne prođe najmanje šest meseci od datuma kada je poslodavac poslednji put objavio projekat na sajtu.

Pridržavanje navedenim pravilima je uslov za pravo na pristup i upotrebu sajta.

Primena

Članovi osoblja i moderatori mogu preduzeti bilo koji od sledećih postupaka kako bi primenili navedena pravila:
* kontaktirati korisnike sajta kako bi im skrenuli pažnju na određena pravila
* uzdržati se od odobravanja (ili ukloniti/sakriti) poruka koje kriše neko pravilo
* odrediti da se poruka vezana za pravila prikazuje određenim korisnicima kada preduzmu određeni postupak
* privremeno ili trajno suspendovati pristup funkcijama sajta koje su korišćene u kršenju pravila.
* ukinuti profil ili članstvo (samo osoblje)

Moderatori i članovi osoblja moraju postupati (i uživaju zaštitu) u skladu sa pravilima sajta jednako kao i ostali članovi. Ukidanje

U retkim slučajevima teških prestupa, osoblje sajta ProZ.com može da ukine profil (i članstvo) sa trenutnim stupanjem na snagu. Međutim, kod ukidanja naloga ProZ.com u većini slučajeva koristi pravilo „žutih/crvenih kartona", ”slično korišćenju žutih i crvenih kartona u fudbalu.

Žute i crvene kartone izdaju samo članovi osoblja. U tom slučaju navode se pravila po brojevima, i beleži se datum davanja kartona. Izrazi „žuti karton” ili „crveni karton” se koriste eksplicitno; ukoliko se pošalje poruka e-pošte, ovi izrazi se nalaze u predmetu.

Korisnik sajta kome je dat žuti karton može nastaviti da koristi sajt (ponekad sa izvesnim ograničenjima), ali je obavešten da će sledeći prekršaj dovesti do ukidanja. Osoba čiji je profil jednom ukinut više neće biti primljena na ProZ.com.

Poslodavci podležu Pravilima o okončanju usluga.

Pojašnjenje

Ukoliko želite pojašnjenje bilo kog od navedenih pravila ili primene pravila, podnesite molbu za podršku.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocio Tempore

Rocio Tempore

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

srpski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pretraga termina
  • Poslovi
  • Forumi
  • Multiple search