Education


Pregled različitih vrsta obuka, vebinara i obrazovnih resursa dostupnih pismenim i usmenim prevodiocima na ProZ.com.


Kursevi po zahtevu

Obuka svojim tempom: Obuka na internetu koju možete proći brzinom koju vi odredite.
Obuka jedan na jedan: Ova obuka može obuhvatiti upotrebu programa Skype, e-pošte ili drugih platformi koje korisnici prihvate.
Video zapisi: Video sadržaj na razne teme koje su povezane za prevodilačkom industrijom.

Zakazani kursevi

Webinari: Prezentacije na mreži koje se obavljaju u realnom vremenu u virtuelnoj učionici.
Online obuka: Slično vebinarima, obuka na mreži obično traje duže, interaktivnija je i nudi više materijala za preuzimanje.
Lična obuka: Obuka „licem u lice“ traje od jednog do dva dana i organizuje se u gradovima širom sveta.
SDL Trados obuka: Saznajte kako da iskoristite sve prednosti SDL Trados proizvoda od strane sertifikovanih SLD Trados trenera.

Baza znanja

Prevodilačka industrija wiki: Omogućava korisnicima ProZ.com da se okupe i razmene svoje znanje o temama iz prevodilačke industrije. U takve teme mogu da spadaju način za pokretanje posla u industriji, poreska pitanja u različitim državama, CAT alatke, kvalitet prevođenja, itd.
Članci: Kolekcija članaka i povezanih informacija na mreži o temama od interesa za pismene i usmene prevodioce, kao i druge jezičke stručnjake.
Knjige: Knjige iz oblasti prevodilaštva na prodaji na ProZ.com


Pregled sajta

Kratak pogled na opcije dostupne na ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pretraga termina
  • Poslovi
  • Forumi
  • Multiple search