Alatke


Pregled alatki dostupnih na ProZ.com


Fakturisanje za prevodioce

Pravite, šaljite i pratite fakture na mreži na jednostavan način.


Grupna kupovina za prevodioce (TGB)

TGB je alatka koja prevodiocima pruža mogućnost da kupe CAT alatke i drugi softver zajedno kako bi se dobile niže cene i postigla veću ušteda kroz grupnu kupovinu.


Kalkulator tarifa

Ova alatka proračunava prosečnu tarifu koju treba da naplaćujete kako biste dostigli željeni prihod, na osnovu unetih uslova. Imajte na umu da na svakom tržištu ili oblasti specijalizacije, aktuelne tarife mogu biti više.


ProZ.com API

Bring the power of the world's largest freelance translator network to your application
Whether you are developing a CAT tool, translation marketplace, or a language-related application - integrating ProZ.com's API will help you power and enhance it. ProZ.com's API can also help if you are translation agency looking to automate tasks you are currently doing manually on ProZ.com.Other tools


Tarife zajednice

Pregledajte zbirne informacije o tarifama na ProZ.com ili izračunajte svoje tarife.


Pretvarač jedinica

Pregledajte zbirne informacije o tarifama na ProZ.com ili izračunajte svoje tarife.

Pretvara jedinice temperature (celzijus i farenhajt), razdaljine (stope, metri, itd.) i druge.Pregled sajta

Kratak pogled na opcije dostupne na ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pretraga termina
  • Poslovi
  • Forumi
  • Multiple search