Jobs & directories


Pregled sistema za poslove i baza podataka na ProZ.com


Baze podataka

Sa preko milion registrovanih korisnika. ProZ.com predstavlja dom najveće zajednice pismenih i usmenih prevodilaca. U ostale baze podataka spadaju prevodilačke kompanije, ponuđači jezičkih poslova (sa komentarima prevodilaca), studenti i drugi.


Sistem za objavljivanje poslova

Sistem za objavljivanje poslova za ponuđače koji traže ponude od jezičkih stručnjaka. Primite poruku e-poštom kada se objave poslovi u vašem polju interesovanja. Sistem za poslove je blisko povezan sa Blue Board listom, odnosno bazom podataka ponuđača jezičkih poslova sa komentarima pružalaca usluga.Pregled sajta

Kratak pogled na opcije dostupne na ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pretraga termina
  • Poslovi
  • Forumi
  • Multiple search