Pravila sajta

Pravila za upotrebu sajta ProZ.com

Sledeća pravila su stvorena kako bi se poboljšala i zaštitila prijatna i svrsishodna atmosfera radnog mesta za prevođenje, ProZ.com. Upotrebom sajta prihvatate i obavezujete se da ćete poštovati ova pravila.


Pravilo sajta

1.1 Sistem objavljivanja poslova na ProZ.com služi samo u svrhe oglašavanja poslova upućenih jezičkim profesionalcima.
Objave koje nisu vezane za poslove ili su vezane za poslove koji nisu zanimljivi pismenim i usmenim prevodiocima i ostalim jezičkim stručnjacima, nisu dozvoljene.
1.2 U objavama se mora navoditi plaćen rad.
Objavljeni poslovi moraju obuhvatati plaćanje objavljivača potencijalnim vršiocima usluga. (Izuzetak: registrovane neprofitne organizacije (neophodan link) mogu da objavljuju poslove koji se ne plaćaju). Formular za objavljivanje poslova se ne sme koristiti za reklamiranje bilo koje usluge; nikakvo plaćanje upućeno objavljivaču posla ne sme biti predloženo.
1.3 Neprimeren sadržaj bi trebalo da bude izostavljen iz objava poslova.
Sadržaj političke, eksplicitne i druge potencijalno uvredljive prirode ne bi trebalo da stoji unutar objave posla.
1.4 Nemojte bespotrebno isti posao objavljivati više puta.
Svaki posao bi trebalo da bude objavljen samo jednom, osim ukoliko višestruke objave nisu neophodne zbog ograničenja sistema za objavljivanje poslova (moguće je oglašavanje projekta sa više jezičkih kombinacija u jednoj objavi).
1.5 Dozvoljena je jedna grupa poziva za slanje biografija (npr. objava "potencijalnih poslova") mesečno.
Objavljivanje poziva za potencijalne vršioce usluga bez spremnih poslova je ograničeno na jednom mesečno. Dozvoljeno je najviše pet objava poslova po pozivu (napominjemo da je na Blue Board moguće odrediti tražene veštine i stalno prikupljati prijave).
1.6 Objavljivač je dužan da poštuje poverljivost.
Nemojte da koristite formular za objavljivanje za oglašavanje poslova koji su osetljive prirode. Razmislite o upotrebi baze podataka o prevodiocima kako biste našli vršioce usluga koji ispunjavaju vaše uslove i kontaktirali ih direktno.
1.7 Objave poslova moraju biti saglasne sa zakonima relevantnih jurisdikcija.
Objavljivač posla je dužan da se postara da njegova/njena objava bude saglasna sa zakonima njegove jurisdikcije, kao i zakonima jurisdikcije ProZ.com.
1.8 Poslovi se ne mogu objavljivati u ime trećih lica.
Sistem za objavljivanje koristite samo za objavljivanje sopstvenih poslova.
1.9 Sve obavezne kontakt informacije moraju biti unete.
Kontakt informacije koje su na objavi posla obeležene kao obavezne moraju biti unete. Osoblje ili moderatori ProZ.com mogu ukloniti objave poslova sa nepotpunim informacijama (napominjemo da je moguće odrediti da određene kontakt informacije ne budu objavljene sa poslom, ali te informacije ipak moraju biti unete na ProZ.com).
1.10 Obaveze plaćanja se moraju poštovati.
Po prijemu izveštaja o tome da određeni poslodavac prevodiocu nije isplatio dogovorenu sumu (bilo da je reč o projektima koji su dogovoreni preko sajta ProZ.com ili na neki drugi način), tom poslodavcu više neće biti dozvoljeno da objavljuje poslove. Za više informacija, pogledajte smernice o ukidanju usluga.
1.11 Nije dozvoljeno uređivanje poslova nakon objavljivanja.
(Međutim, dozvoljeno je dodavati napomene.)
1.12 Objavljeni poslovi ne smeju sadržati dodatne komentare u vezi sa tarifama ili plaćanjem.
Objavljivačima poslova je dozvoljeno da u objavi navedu svoj budžet. Međutim, sporedni komentari na temu tarifa nisu dozvoljeni.

Pridržavanje navedenim pravilima je uslov za pravo na pristup i upotrebu sajta.

Primena

Članovi osoblja i moderatori mogu preduzeti bilo koji od sledećih postupaka kako bi primenili navedena pravila:
* kontaktirati korisnike sajta kako bi im skrenuli pažnju na određena pravila
* uzdržati se od odobravanja (ili ukloniti/sakriti) poruka koje kriše neko pravilo
* odrediti da se poruka vezana za pravila prikazuje određenim korisnicima kada preduzmu određeni postupak
* privremeno ili trajno suspendovati pristup funkcijama sajta koje su korišćene u kršenju pravila.
* ukinuti profil ili članstvo (samo osoblje)

Moderatori i članovi osoblja moraju postupati (i uživaju zaštitu) u skladu sa pravilima sajta jednako kao i ostali članovi. Ukidanje

U retkim slučajevima teških prestupa, osoblje sajta ProZ.com može da ukine profil (i članstvo) sa trenutnim stupanjem na snagu. Međutim, kod ukidanja naloga ProZ.com u većini slučajeva koristi pravilo „žutih/crvenih kartona", ”slično korišćenju žutih i crvenih kartona u fudbalu.

Žute i crvene kartone izdaju samo članovi osoblja. U tom slučaju navode se pravila po brojevima, i beleži se datum davanja kartona. Izrazi „žuti karton” ili „crveni karton” se koriste eksplicitno; ukoliko se pošalje poruka e-pošte, ovi izrazi se nalaze u predmetu.

Korisnik sajta kome je dat žuti karton može nastaviti da koristi sajt (ponekad sa izvesnim ograničenjima), ali je obavešten da će sledeći prekršaj dovesti do ukidanja. Osoba čiji je profil jednom ukinut više neće biti primljena na ProZ.com.

Poslodavci podležu Pravilima o okončanju usluga.

Pojašnjenje

Ukoliko želite pojašnjenje bilo kog od navedenih pravila ili primene pravila, podnesite molbu za podršku.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocio Tempore

Rocio Tempore

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

srpski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pretraga termina
  • Poslovi
  • Forumi
  • Multiple search