Napomena osoblja portala
May 31, 2016, 9:15 pm
See Website for other company locations.
Logo -

PoliLingua.com

Localization services

Established in 2002
ProZ.com member since Sep 2012

Polilingua

Povratak na listu poslodavaca
Vaš pristup informacijama iz ovog Blue Board zapisnika je ograničen. Da biste dobili neograničen pristup, razmotrite sledeće opcije plaćanja.

članstvo na ProZ.com
Članovi ProZ.com uživaju neograničen pristup svim Blue Board zapisnicima. Ovo obuhvata kompletan pristup kontakt informacijama, VPS ocenama i komentarima poslodavaca na zapise. Članovi ProZ.com takođe uživaju mogućnost da podnose prijave poslodavcima koji aktivno prihvataju prijave samostalnih prevodilaca.


Browniz poeni
Browniz poeni se stiču putem doprinosa sajtu na različite načine. Ne-članovi mogu da upotrebe 50 browniz poena da bi videli jedan zapisnik. (Kada se jednom plati, zapisnik (uključujući VPS i komentare) ostaje trajno vidljiv.)

Morate biti registrovani da biste zaradili browniz poene

Gotovina iz Proz.com novčanika
Moguće je deponovati male iznose gotovine u ProZ.com "novčanik" koje ćete upotrebiti prilikom korišćenja portala za pojedinačnu kupovinu određenih prava koja uživaju samo članovi. Gledanje jednog Blue Board zapisnika košta 50 US centi. (Kada se jednom plati, zapisnik (uključujući VPS i komentare) ostaje trajno vidljiv.)
Morate biti registrovani da biste koristili svoj novčanik.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
4.8 364 entries
Past 12 months:
5 158 entries


Rezime zapisa

Datum Vršilac usluga Service provider KudoZ - browniz Komentar VPS Verovatnoća ponovne saradnje
Aug 16
Pristup ograničen
220 - 3169
5
Aug 16
Pristup ograničen
44 - 300
5
Aug 16
Pristup ograničen
223 - 2090
5
Aug 14
Pristup ograničen
0 - 300
5
Aug 10
Pristup ograničen
72 - 443
5
Aug 9
Pristup ograničen
151 - 921
5
Aug 2
Pristup ograničen
68 - 2185
5
Aug 1
Pristup ograničen
0 - 300
5
Jul 31
Pristup ograničen
0 - 490
5
Jul 31
Pristup ograničen
4 - 300
5
Jul 27
Pristup ograničen
153 - 743
5
Jul 27
Pristup ograničen
0 - 4028
5
Jul 26
Pristup ograničen
528 - 3687
5
Jul 25
Pristup ograničen
67 - 2718
5
Jul 21
Pristup ograničen
0 - 4030
5
Jul 13
Pristup ograničen
15 - 422
5
Jul 13
Pristup ograničen
0 - 350
5
Jul 13
Pristup ograničen
35 - 65
5
Jul 13
Pristup ograničen
63 - 303
5
Jul 12
Pristup ograničen
58 - 445
5
Jul 11
Pristup ograničen
0 - 300
5
Jul 7
Pristup ograničen
36 - 668
5
Jul 6
Pristup ograničen
31 - 330
5
Jul 4
Pristup ograničen
0 - 250
5
Jul 4
Pristup ograničen
8 - 606
5
Jun 30
Pristup ograničen
52 - 9335
5
Jun 28
Pristup ograničen
0 - 300
5
Jun 26
Pristup ograničen
592 - 4581
5
Jun 24
Pristup ograničen
0 - 300
5
Jun 23
Pristup ograničen
0 - 315
5
Jun 14
Pristup ograničen
0 - 508
5
Jun 10
Pristup ograničen
26 - 423
5
Jun 8
Pristup ograničen
166 - 6489
5
Jun 7
Pristup ograničen
72 - 1028
5
Jun 7
Pristup ograničen
0 - 350
5
Jun 7
Pristup ograničen
0 - 300
4
Jun 2
Pristup ograničen
320 - 350
5
May 31
Pristup ograničen
0 - 135
5
May 31
Pristup ograničen
0 - 372
5
May 31
Pristup ograničen
272 - 230
5
May 23
Pristup ograničen
0 - 4986
5
May 23
Pristup ograničen
11 - 311
5
May 22
Pristup ograničen
0 - 300
5
May 18
Pristup ograničen
1212 - 1534
5
May 17
Pristup ograničen
38 - 465
5
May 16
Pristup ograničen
44 - 1388
5
May 15
Pristup ograničen
316 - 220
5
May 12
Pristup ograničen
64 - 1586
5
May 11
Pristup ograničen
8 - 623
5
May 11
Pristup ograničen
28 - 179
5
May 10
Pristup ograničen
8 - 563
4
May 10
Pristup ograničen
0 - 678
5
May 2
Pristup ograničen
0 - 403
5
May 2
Pristup ograničen
2718 - 571
5
May 2
Pristup ograničen
0 - 471
5
Apr 27
Pristup ograničen
64 - 690
5
Apr 26
Pristup ograničen
81 - 1384
5
Apr 25
Pristup ograničen
16 - 422
5
Apr 25
Pristup ograničen
43 - 593
5
Apr 21
Pristup ograničen
118 - 3729
4
Apr 13
Pristup ograničen
4 - 384
5
Apr 10
Pristup ograničen
0 - 300
5
Apr 9
Pristup ograničen
0 - 300
5
Apr 4
Pristup ograničen
0 - 300
5
Mar 31
Pristup ograničen
8 - 366
5
Mar 30
Pristup ograničen
0 - 153
5
Mar 30
Pristup ograničen
14 - 1193
4
Mar 28
Pristup ograničen
0 - 300
5
Mar 27
Pristup ograničen
0 - 460
5
Mar 24
Pristup ograničen
275 - 89
4
Mar 24
Pristup ograničen
240 - 782
5
Mar 24
Pristup ograničen
0 - 873
5
Mar 23
Pristup ograničen
0 - 300
5
Mar 23
Pristup ograničen
4 - 124
5
Mar 22
Pristup ograničen
99 - 597
5
Mar 22
Pristup ograničen
28 - 1373
5
Mar 16
Pristup ograničen
821 - 2183
5
Mar 13
Pristup ograničen
0 - 650
5
Mar 13
Pristup ograničen
89 - 3192
5
Mar 10
Pristup ograničen
150 - 1845
5
Mar 10
Pristup ograničen
0 - 3920
5
Mar 9
Pristup ograničen
0 - 1865
5
Mar 7
Pristup ograničen
0 - 710
5
Mar 6
Pristup ograničen
28 - 1080
5
Mar 6
Pristup ograničen
4 - 461
5
Mar 6
Pristup ograničen
16 - 300
5
Mar 6
Pristup ograničen
20267 - 29524
5
Feb 24
Pristup ograničen
0 - 423
5
Feb 24
Pristup ograničen
4 - 316
5
Feb 21
Pristup ograničen
0 - 300
5
Feb 20
Pristup ograničen
8 - 988
5
Feb 20
Pristup ograničen
87 - 2576
5
Feb 16
Pristup ograničen
55 - 1030
5
Feb 15
Pristup ograničen
0 - 1650
5
Feb 14
Pristup ograničen
0 - 300
5
Feb 14
Pristup ograničen
0 - 400
5
Feb 14
Pristup ograničen
231 - 1189
5
Feb 10
Pristup ograničen
718 - 24
5
Feb 9
Pristup ograničen
19 - 43
5
Feb 6
Pristup ograničen
0 - 350
5
Feb 1
Pristup ograničen
80 - 2057
5
Feb 1
Pristup ograničen
35 - 2131
5
Jan 31
Pristup ograničen
8 - 747
5
Jan 26
Pristup ograničen
0 - 300
5
Jan 23
Pristup ograničen
0 - 300
5
Jan 16
Pristup ograničen
0 - 703
5
Jan 16
Pristup ograničen
159 - 1277
5
Jan 13
Pristup ograničen
0 - 400
5
Jan 10
Pristup ograničen
19 - 300
5
Jan 10
Pristup ograničen
0 - 1620
5
Jan 10
Pristup ograničen
4 - 468
5
Jan 9
Pristup ograničen
4 - 305
5
Jan 9
Pristup ograničen
0 - 850
5
Dec 30 '16
Pristup ograničen
264 - 4479
5
Dec 21 '16
Pristup ograničen
59 - 3
5
Dec 20 '16
Pristup ograničen
8 - 2667
5
Dec 20 '16
Pristup ograničen
24 - 2110
5
Dec 19 '16
Pristup ograničen
4 - 825
5
Dec 12 '16
Pristup ograničen
224 - 8874
5
Dec 12 '16
Pristup ograničen
0 - 250
5
Dec 6 '16
Pristup ograničen
12 - 3022
5
Dec 5 '16
Pristup ograničen
0 - 250
5
Dec 2 '16
Pristup ograničen
0 - 300
5
Dec 2 '16
Pristup ograničen
0 - 870
5
Dec 1 '16
Pristup ograničen
0 - 650
5
Nov 28 '16
Pristup ograničen
32 - 2295
5
Nov 15 '16
Pristup ograničen
0 - 1600
5
Nov 6 '16
Pristup ograničen
0 - 300
5
Nov 2 '16
Pristup ograničen
0 - 300
5
Nov 2 '16
Pristup ograničen
128 - 500
5
Oct 31 '16
Pristup ograničen
0 - 313
5
Oct 26 '16
Pristup ograničen
32 - 1400
5
Oct 25 '16
Pristup ograničen
0 - 300
5
Oct 18 '16
Pristup ograničen
12 - 896
5
Oct 13 '16
Pristup ograničen
0 - 405
5
Oct 13 '16
Pristup ograničen
436 - 3020
5
Oct 13 '16
Pristup ograničen
32 - 353
4
Oct 12 '16
Pristup ograničen
73 - 60
5
Oct 10 '16
Pristup ograničen
8 - 300
5
Oct 6 '16
Pristup ograničen
30 - 877
5
Oct 5 '16
Pristup ograničen
12 - 765
5
Oct 4 '16
Pristup ograničen
0 - 350
5
Oct 3 '16
Pristup ograničen
0 - 274
5
Sep 30 '16
Pristup ograničen
15 - 6978
5
Sep 23 '16
Pristup ograničen
0 - 4873
5
Sep 21 '16
Pristup ograničen
0 - 403
4
Sep 16 '16
Pristup ograničen
94 - 1624
5
Sep 15 '16
Pristup ograničen
0 - 400
5
Sep 14 '16
Pristup ograničen
0 - 300
5
Sep 8 '16
Pristup ograničen
42 - 25
5
Sep 7 '16
Pristup ograničen
0 - 300
5
Sep 7 '16
Pristup ograničen
0 - 150
5
Sep 1 '16
Pristup ograničen
0 - 460
5
Aug 29 '16
Pristup ograničen
11 - 5043
5
Aug 25 '16
Pristup ograničen
294 - 1744
5
Aug 25 '16
Pristup ograničen
93 - 2975
5
Aug 23 '16
Pristup ograničen
16 - 3393
5
Aug 19 '16
Pristup ograničen
20 - 1659
5
Aug 8 '16
Pristup ograničen
12 - 723
5
Aug 6 '16
Pristup ograničen
0 - 510
5
Aug 2 '16
Pristup ograničen
92 - 2329
5
Aug 2 '16
Pristup ograničen
83 - 1422
5
Jul 26 '16
Pristup ograničen
0 - 600
5
Jul 20 '16
Pristup ograničen
40 - 2180
5
Jul 18 '16
Pristup ograničen
93 - 509
5
Jul 18 '16
Pristup ograničen
122 - 633
5
Jul 11 '16
Pristup ograničen
472 - 4276
5
Jul 7 '16
Pristup ograničen
58 - 4162
5
Jul 1 '16
Pristup ograničen
0 - 100
5
Jul 1 '16
Pristup ograničen
0 - 363
5
Jun 30 '16
Pristup ograničen
0 - 1450
5
Jun 21 '16
Pristup ograničen
67 - 1361
5
Jun 19 '16
Pristup ograničen
176 - 3421
5
Jun 14 '16
Pristup ograničen
19 - 659
5
Jun 13 '16
Pristup ograničen
371 - 2108
5
Jun 9 '16
Pristup ograničen
1210 - 912
5
May 27 '16
Pristup ograničen
0 - 315
5
May 26 '16
Pristup ograničen
1182 - 13329
5
May 19 '16
Pristup ograničen
146 - 1041
5
May 17 '16
Pristup ograničen
233 - 1322
5
May 17 '16
Pristup ograničen
273 - 2931
5
May 12 '16
Pristup ograničen
0 - 350
5
May 3 '16
Pristup ograničen
221 - 1012
5
Apr 28 '16
Pristup ograničen
27 - 597
5
Apr 28 '16
Pristup ograničen
0 - 229
5
Apr 23 '16
Pristup ograničen
4 - 950
5
Apr 11 '16
Pristup ograničen
0 - 820
5
Apr 10 '16
Pristup ograničen
0 - 455
5
Apr 7 '16
Pristup ograničen
0 - 350
5
Apr 5 '16
Pristup ograničen
0 - 1428
5
Apr 1 '16
Pristup ograničen
64 - 509
5
Apr 1 '16
Pristup ograničen
0 - 535
5
Mar 29 '16
Pristup ograničen
12 - 1055
5
Mar 21 '16
Pristup ograničen
0 - 350
5
Mar 21 '16
Pristup ograničen
433 - 3974
5
Mar 18 '16
Pristup ograničen
15 - 300
5
Mar 17 '16
Pristup ograničen
0 - 350
4
Mar 14 '16
Pristup ograničen
0 - 550
5
Mar 13 '16
Pristup ograničen
8 - 305
5
Mar 11 '16
Pristup ograničen
105 - 8737
5
Mar 11 '16
Pristup ograničen
4 - 755
5
Mar 11 '16
Pristup ograničen
32 - 1482
5
Mar 10 '16
Pristup ograničen
449 - 2691
5
Mar 9 '16
Pristup ograničen
210 - 1425
5
Mar 5 '16
Pristup ograničen
4 - 17300
5
Mar 1 '16
Pristup ograničen
40 - 962
5
Feb 29 '16
Pristup ograničen
0 - 6473
5
Feb 26 '16
Pristup ograničen
0 - 4986
5
Feb 23 '16
Pristup ograničen
0 - 300
5
Feb 22 '16
Pristup ograničen
28 - 450
5
Feb 18 '16
Pristup ograničen
213 - 7812
5
Feb 18 '16
Pristup ograničen
128 - 1385
5
Feb 17 '16
Pristup ograničen
60 - 1885
5
Feb 17 '16
Pristup ograničen
12 - 208
5
Feb 16 '16
Pristup ograničen
16 - 2341
5
Feb 11 '16
Pristup ograničen
0 - 330
5
Jan 31 '16
Pristup ograničen
160 - 679
5
Jan 26 '16
Pristup ograničen
2582 - 3747
4
Jan 23 '16
Pristup ograničen
219 - 783
4
Jan 22 '16
Pristup ograničen
38 - 376
4
Jan 22 '16
Pristup ograničen
86 - 1211
5
Jan 22 '16
Pristup ograničen
308 - 3582
5
Jan 19 '16
Pristup ograničen
8 - 2998
5
Jan 18 '16
Pristup ograničen
561 - 2279
5
Jan 15 '16
Pristup ograničen
8 - 2973
5
Jan 13 '16
Pristup ograničen
34 - 1000
5
Jan 11 '16
Pristup ograničen
4 - 300
5
Jan 5 '16
Pristup ograničen
0 - 350
5
Jan 5 '16
Pristup ograničen
0 - 453
5
Dec 22 '15
Pristup ograničen
0 - 660
5
Dec 10 '15
Pristup ograničen
0 - 511
5
Dec 9 '15
Pristup ograničen
0 - 400
5
Dec 7 '15
Pristup ograničen
0 - 87
5
Dec 7 '15
Pristup ograničen
425 - 1946
5
Dec 7 '15
Pristup ograničen
27 - 1793
4
Dec 3 '15
Pristup ograničen
273 - 7682
5
Dec 2 '15
Pristup ograničen
0 - 400
5
Dec 2 '15
Pristup ograničen
61 - 412
5
Dec 2 '15
Pristup ograničen
0 - 250
5
Dec 1 '15
Pristup ograničen
536 - 4990
5
Nov 30 '15
Pristup ograničen
0 - 1698
5
Nov 25 '15
Pristup ograničen
277 - 2852
5
Nov 23 '15
Pristup ograničen
4 - -50
5
Nov 23 '15
Pristup ograničen
7 - 586
5
Nov 17 '15
Pristup ograničen
0 - 300
5
Nov 13 '15
Pristup ograničen
0 - 350
5
Nov 13 '15
Pristup ograničen
313 - 1209
5
Nov 8 '15
Pristup ograničen
8 - 2609
5
Nov 6 '15
Pristup ograničen
0 - 300
5
Oct 24 '15
Pristup ograničen
24 - 1073
5
Oct 21 '15
Pristup ograničen
0 - 300
5
Oct 15 '15
Pristup ograničen
0 - 300
5
Oct 7 '15
Pristup ograničen
531 - 12328
5
Oct 3 '15
Pristup ograničen
322 - 2030
5
Sep 24 '15
Pristup ograničen
4 - 436
5
Sep 21 '15
Pristup ograničen
80 - 1981
5
Sep 21 '15
Pristup ograničen
0 - 200
5
Sep 16 '15
Pristup ograničen
0 - 300
5
Sep 10 '15
Pristup ograničen
0 - 418
5
Sep 10 '15
Pristup ograničen
4 - 238
2
Sep 9 '15
Pristup ograničen
4 - 300
5
Sep 8 '15
Pristup ograničen
69 - 1076
5
Sep 8 '15
Pristup ograničen
32 - 554
5
Sep 8 '15
Pristup ograničen
8 - 396
5
Sep 8 '15
Pristup ograničen
0 - 350
5
Sep 3 '15
Pristup ograničen
42 - 614
5
Sep 3 '15
Pristup ograničen
0 - 50
5
Sep 1 '15
Pristup ograničen
55 - 4573
5
Aug 27 '15
Pristup ograničen
43 - 474
5
Aug 26 '15
Pristup ograničen
0 - 884
5
Aug 26 '15
Pristup ograničen
0 - 4918
5
Aug 21 '15
Pristup ograničen
175 - 330
5
Aug 20 '15
Pristup ograničen
12 - 765
5
Aug 16 '15
Pristup ograničen
20 - 725
4
Aug 14 '15
Pristup ograničen
1363 - 3279
5
Aug 12 '15
Pristup ograničen
1939 - 2533
5
Aug 11 '15
Pristup ograničen
0 - 440
5
Aug 7 '15
Pristup ograničen
12 - 3022
5
Aug 6 '15
Pristup ograničen
0 - 1098
5
Aug 5 '15
Pristup ograničen
0 - 540
4
Jul 24 '15
Pristup ograničen
152 - 618
5
Jul 24 '15
Pristup ograničen
0 - 350
5
Jul 22 '15
Pristup ograničen
12 - 788
5
Jul 20 '15
Pristup ograničen
35 - 65
5
Jul 14 '15
Pristup ograničen
0 - 450
5
Jul 13 '15
Pristup ograničen
4 - 158
5
Jul 13 '15
Pristup ograničen
0 - 450
5
Jul 13 '15
Pristup ograničen
7 - 410
5
Jul 13 '15
Pristup ograničen
10 - 683
5
Jul 8 '15
Pristup ograničen
1774 - 8062
5
Jul 8 '15
Pristup ograničen
0 - 1350
5
Jul 6 '15
Pristup ograničen
0 - 865
5
Jul 1 '15
Pristup ograničen
313 - 3428
2
Jun 27 '15
Pristup ograničen
0 - 470
5
Jun 27 '15
Pristup ograničen
8 - 4813
5
Jun 25 '15
Pristup ograničen
0 - 850
5
Jun 9 '15
Pristup ograničen
131 - 2824
5
May 19 '15
Pristup ograničen
24 - 2710
5
Mar 24 '15
Pristup ograničen
1853 - 3845
5
Mar 17 '15
Pristup ograničen
2101 - 3875
4
Feb 2 '15
Pristup ograničen
0 - 205
5
Jan 14 '15
Pristup ograničen
47 - 1507
5
Dec 12 '14
Pristup ograničen
103 - 1202
5
Dec 4 '14
Pristup ograničen
0 - 3155
5
Dec 1 '14
Pristup ograničen
0 - 300
5
Nov 28 '14
Pristup ograničen
11 - 2371
4
Oct 31 '14
Pristup ograničen
0 - 500
5
Oct 18 '14
Pristup ograničen
5361 - 8375
5
Oct 8 '14
Pristup ograničen
74 - 3980
4
Sep 15 '14
Pristup ograničen
0 - 1850
5
Sep 4 '14
Pristup ograničen
43 - 1889
5
Aug 13 '14
Pristup ograničen
57 - 3634
5
Jul 10 '14
Pristup ograničen
403 - 2093
5
Jun 19 '14
Pristup ograničen
16 - 1005
5
Apr 24 '14
Pristup ograničen
0 - 710
5
Apr 17 '14
Pristup ograničen
12 - 8655
5
Feb 5 '14
Pristup ograničen
1465 - 43820
5
Jan 22 '14
Pristup ograničen
762 - 4824
5
Dec 1 '13
Pristup ograničen
16 - 11981
5
Nov 25 '13
Pristup ograničen
8 - 5124
5
Nov 13 '13
Pristup ograničen
542 - 4637
5
Nov 11 '13
Pristup ograničen
0 - -50
5
Nov 8 '13
Pristup ograničen
0 - 550
4
Oct 28 '13
Pristup ograničen
23 - 575
5
Sep 11 '13
Pristup ograničen
0 - 1209
5
Aug 21 '13
Pristup ograničen
6 - 392
5
Jul 14 '13
Pristup ograničen
35 - 65
4
May 8 '13
Pristup ograničen
0 - 310
4
Apr 12 '13
Pristup ograničen
52 - 5951
5
Apr 10 '13
Pristup ograničen
128 - 1722
2
Apr 7 '13
Pristup ograničen
476 - 10107
4
Apr 6 '13
Pristup ograničen
24 - 549
5
Nov 6 '12
Pristup ograničen
4 - 557
5
Aug 9 '12
Pristup ograničen
672 - 7213
5
Jun 7 '12
Pristup ograničen
1466 - 3822
4
May 28 '12
Pristup ograničen
305 - 3360
5
Sep 29 '11
Pristup ograničen
5179 - 49182
5
Aug 29 '11
Pristup ograničen
0 - 1005
3
Aug 2 '11
Pristup ograničen
0 - 973
5
Jul 9 '11
Pristup ograničen
208 - 1292
3
Jul 22 '10
Pristup ograničen
380 - 2014
5
May 27 '10
Pristup ograničen
0 - 945
5
Apr 20 '10
Pristup ograničen
8 - 10343
5
Dec 3 '09
Pristup ograničen
32 - 2293
5
Oct 22 '09
Pristup ograničen
0 - 2874
5
Oct 20 '09
Pristup ograničen
16 - 939
5
Jun 19 '09
Pristup ograničen
0 - 6513
4
Nov 29 '08
Pristup ograničen
87 - 2576
5
Oct 23 '08
Pristup ograničen
484 - 45
2
Sep 26 '08
Pristup ograničen
0 - 4450
4
Feb 15 '08
Pristup ograničen
336 - 12488
5
Feb 13 '08
Pristup ograničen
846 - 2481
5
Feb 7 '08
Pristup ograničen
373 - 4632
5
Jan 12 '08
Pristup ograničen
579 - 5515
5
Nov 30 '07
Pristup ograničen
0 - 1610
5
Nov 2 '07
Pristup ograničen
0 - 1698
1
Aug 4 '07
Pristup ograničen
0 - 129
1
Mar 19 '07
Pristup ograničen
36 - 227
5
Dec 9 '06
Pristup ograničen
0 - 53
5
Nov 9 '06
Pristup ograničen
162 - 26731
5
Aug 3 '06
Pristup ograničen
0 - 60
2
Mar 9 '05
Pristup ograničen
56 - 581
3
Jan 11 '05
Pristup ograničen
1228 - 5617
3
Sep 20 '03
Pristup ograničen
0 - 2666
5

Imena članova ProZ.com su prikazana plavom bojom.
Pređite mišem preko imena da biste dobili više podataka o autorima zapisa.

Ograđivanje od odgovornosti: ProZ.com ne potvrđuje i ne garantuje tačnost bilo kog natpisa. Osoblje ProZ.com-a zadržava pravo (ali ne preuzima obavezu) da ukloni ili uredi svaki sadržaj koji je ovde objavljen. Osoblje ProZ.com-a ne pregleda natpise pre njihovog objavljivanja; ne postoji moderator koji obavlja dužnost u realnom vremenu tako da čitaoci vrše unose na svoj rizik.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

srpski

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Pretraga termina
  • Poslovi
  • Forumi
  • Multiple search