Logo -

Euro-Com International B.V.

Our translation makes the difference

Established in 1995
ProZ.com member since Nov 2006

Euro-com / Euro-com International

Povratak na listu poslodavaca
Vaš pristup informacijama iz ovog Blue Board zapisnika je ograničen. Da biste dobili neograničen pristup, razmotrite sledeće opcije plaćanja.

članstvo na ProZ.com
Članovi ProZ.com uživaju neograničen pristup svim Blue Board zapisnicima. Ovo obuhvata kompletan pristup kontakt informacijama, VPS ocenama i komentarima poslodavaca na zapise. Članovi ProZ.com takođe uživaju mogućnost da podnose prijave poslodavcima koji aktivno prihvataju prijave samostalnih prevodilaca.


Browniz poeni
Browniz poeni se stiču putem doprinosa sajtu na različite načine. Ne-članovi mogu da upotrebe 50 browniz poena da bi videli jedan zapisnik. (Kada se jednom plati, zapisnik (uključujući VPS i komentare) ostaje trajno vidljiv.)

Morate biti registrovani da biste zaradili browniz poene

Gotovina iz Proz.com novčanika
Moguće je deponovati male iznose gotovine u ProZ.com "novčanik" koje ćete upotrebiti prilikom korišćenja portala za pojedinačnu kupovinu određenih prava koja uživaju samo članovi. Gledanje jednog Blue Board zapisnika košta 50 US centi. (Kada se jednom plati, zapisnik (uključujući VPS i komentare) ostaje trajno vidljiv.)
Morate biti registrovani da biste koristili svoj novčanik.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
5 462 entries
Past 12 months:
5 15 entries

Nije moguće objaviti poziv za zapise. Dozvoljen je po jedan na svakih 30 dana, poslednji je izvršen Aug 7 .

Rezime zapisa

Datum Vršilac usluga Service provider KudoZ - browniz Komentar VPS Verovatnoća ponovne saradnje
Jul 31
Pristup ograničen
0 - 350
5
Jul 21
Pristup ograničen
436 - 3020
5
Jul 6
Pristup ograničen
0 - 200
5
Jul 3
Pristup ograničen
4 - 300
5
Jul 3
Pristup ograničen
150 - 1614
5
Jun 16
Pristup ograničen
0 - 631
5
Jun 14
Pristup ograničen
0 - 305
5
Jun 6
Pristup ograničen
72 - 1633
5
May 31
Pristup ograničen
0 - 593
5
Jan 13
Pristup ograničen
23 - 1546
5
Dec 6 '16
Pristup ograničen
0 - 255
5
Nov 22 '16
Pristup ograničen
167 - 546
5
Nov 19 '16
Pristup ograničen
295 - 4073
5
Oct 14 '16
Pristup ograničen
38 - 788
5
Oct 14 '16
Pristup ograničen
145 - 422
5
Aug 10 '16
Pristup ograničen
126 - 2317
5
Aug 10 '16
Pristup ograničen
20 - 1804
5
Jul 29 '16
Pristup ograničen
135 - 2321
5
Jul 13 '16
Pristup ograničen
134 - 4125
5
Jul 13 '16
Pristup ograničen
35 - 413
5
Jul 8 '16
Pristup ograničen
228 - 2273
5
Jun 20 '16
Pristup ograničen
0 - 1055
5
May 25 '16
Pristup ograničen
536 - 2373
5
Apr 29 '16
Pristup ograničen
3 - 1790
5
Feb 21 '16
Pristup ograničen
67 - 616
5
Feb 18 '16
Pristup ograničen
0 - 4991
5
Feb 16 '16
Pristup ograničen
0 - 300
5
Feb 9 '16
Pristup ograničen
4 - 23
5
Dec 8 '15
Pristup ograničen
56 - 2551
5
Dec 2 '15
Pristup ograničen
1159 - 3047
5
Nov 30 '15
Pristup ograničen
128 - 19966
5
Nov 30 '15
Pristup ograničen
269 - 281
5
Nov 30 '15
Pristup ograničen
188 - 7141
5
Nov 29 '15
Pristup ograničen
52 - 751
5
Nov 28 '15
Pristup ograničen
8 - 1995
5
Nov 27 '15
Pristup ograničen
5 - 625
5
Nov 26 '15
Pristup ograničen
24 - 1000
5
Nov 26 '15
Pristup ograničen
173 - 2724
5
Nov 26 '15
Pristup ograničen
0 - 625
5
Nov 26 '15
Pristup ograničen
11 - 1142
5
Nov 24 '15
Pristup ograničen
69 - 424
5
Nov 23 '15
Pristup ograničen
1152 - 1812
5
Nov 23 '15
Pristup ograničen
195 - 2977
5
Nov 23 '15
Pristup ograničen
4 - 306
5
Nov 12 '15
Pristup ograničen
36 - 1837
5
Nov 12 '15
Pristup ograničen
0 - 631
5
Oct 22 '15
Pristup ograničen
0 - 4035
5
Oct 21 '15
Pristup ograničen
12 - 688
5
Oct 21 '15
Pristup ograničen
310 - 10606
5
Oct 15 '15
Pristup ograničen
0 - 400
5
Oct 10 '15
Pristup ograničen
27 - 472
5
Sep 22 '15
Pristup ograničen
67 - 3663
5
Sep 14 '15
Pristup ograničen
0 - 336
5
Sep 1 '15
Pristup ograničen
0 - 300
5
Aug 13 '15
Pristup ograničen
0 - 2669
5
Jul 29 '15
Pristup ograničen
50 - 4998
5
Jul 15 '15
Pristup ograničen
232 - 1667
5
Jul 3 '15
Pristup ograničen
0 - 1630
5
Jun 18 '15
Pristup ograničen
20 - 1804
5
May 18 '15
Pristup ograničen
4 - 3930
5
Apr 13 '15
Pristup ograničen
252 - 3525
5
Apr 10 '15
Pristup ograničen
585 - 3192
5
Apr 8 '15
Pristup ograničen
0 - 1005
5
Mar 24 '15
Pristup ograničen
0 - 700
5
Mar 19 '15
Pristup ograničen
8 - 3243
5
Mar 17 '15
Pristup ograničen
0 - 350
5
Mar 12 '15
Pristup ograničen
0 - 610
5
Mar 10 '15
Pristup ograničen
101 - 3271
5
Mar 7 '15
Pristup ograničen
2 - 560
5
Feb 16 '15
Pristup ograničen
163 - 1234
5
Feb 12 '15
Pristup ograničen
0 - 1755
5
Feb 9 '15
Pristup ograničen
433 - 3974
5
Feb 2 '15
Pristup ograničen
42 - 841
5
Jan 28 '15
Pristup ograničen
31 - 2785
5
Jan 23 '15
Pristup ograničen
0 - 420
5
Jan 21 '15
Pristup ograničen
131 - 551
5
Jan 14 '15
Pristup ograničen
410 - 7297
5
Jan 14 '15
Pristup ograničen
4 - 505
5
Dec 30 '14
Pristup ograničen
0 - 523
5
Dec 16 '14
Pristup ograničen
0 - 1363
5
Dec 14 '14
Pristup ograničen
0 - 561
5
Dec 3 '14
Pristup ograničen
0 - 550
5
Nov 21 '14
Pristup ograničen
0 - 800
5
Nov 4 '14
Pristup ograničen
225 - 577
5
Oct 11 '14
Pristup ograničen
102 - 1517
5
Oct 8 '14
Pristup ograničen
25 - 938
5
Sep 22 '14
Pristup ograničen
31 - 1733
5
Sep 8 '14
Pristup ograničen
12 - 7872
5
Aug 22 '14
Pristup ograničen
2505 - 1763
3
Aug 1 '14
Pristup ograničen
38 - 788
5
Jul 22 '14
Pristup ograničen
56 - 818
5
Jun 12 '14
Pristup ograničen
0 - 750
5
Jun 5 '14
Pristup ograničen
24 - 406
5
May 20 '14
Pristup ograničen
0 - 800
5
May 16 '14
Pristup ograničen
36 - 5203
5
May 12 '14
Pristup ograničen
0 - 253
5
May 2 '14
Pristup ograničen
32 - 1794
5
Mar 28 '14
Pristup ograničen
0 - 20
5
Mar 19 '14
Pristup ograničen
293 - 5812
5
Mar 18 '14
Pristup ograničen
267 - 4440
5
Mar 18 '14
Pristup ograničen
150 - 1614
5
Mar 15 '14
Pristup ograničen
71 - 2785
5
Mar 3 '14
Pristup ograničen
20 - 1804
5
Feb 25 '14
Pristup ograničen
0 - 2055
5
Feb 6 '14
Pristup ograničen
3 - 958
5
Feb 5 '14
Pristup ograničen
90 - 3207
5
Feb 5 '14
Pristup ograničen
370 - 1020
5
Jan 29 '14
Pristup ograničen
585 - 3192
5
Jan 24 '14
Pristup ograničen
33 - 1179
5
Jan 3 '14
Pristup ograničen
10 - 523
5
Dec 12 '13
Pristup ograničen
31 - 527
5
Dec 10 '13
Pristup ograničen
17 - 977
5
Dec 10 '13
Pristup ograničen
11 - 331
5
Dec 9 '13
Pristup ograničen
100 - 3017
5
Dec 9 '13
Pristup ograničen
21 - 482
5
Dec 9 '13
Pristup ograničen
62 - 388
5
Dec 9 '13
Pristup ograničen
172 - 2083
5
Dec 9 '13
Pristup ograničen
317 - 2385
5
Dec 7 '13
Pristup ograničen
0 - 703
5
Nov 27 '13
Pristup ograničen
48 - 2959
5
Nov 16 '13
Pristup ograničen
0 - 1481
5
Nov 11 '13
Pristup ograničen
18 - 844
5
Nov 11 '13
Pristup ograničen
20 - 1007
5
Nov 5 '13
Pristup ograničen
0 - 300
5
Nov 3 '13
Pristup ograničen
1054 - 1051
5
Oct 31 '13
Pristup ograničen
4 - 500
5
Oct 23 '13
Pristup ograničen
46 - 3998
5
Oct 21 '13
Pristup ograničen
6 - 1482
5
Oct 21 '13
Pristup ograničen
494 - 2785
5
Oct 10 '13
Pristup ograničen
0 - 250
5
Oct 9 '13
Pristup ograničen
3647 - 2949
5
Oct 7 '13
Pristup ograničen
41 - 1364
5
Sep 30 '13
Pristup ograničen
52 - 775
5
Sep 29 '13
Pristup ograničen
0 - 308
5
Sep 22 '13
Pristup ograničen
0 - 350
5
Sep 13 '13
Pristup ograničen
28 - 421
5
Aug 8 '13
Pristup ograničen
8 - 1251
5
Jul 25 '13
Pristup ograničen
228 - 2273
5
Jul 24 '13
Pristup ograničen
545 - 24019
5
Jul 5 '13
Pristup ograničen
0 - 2215
5
Jun 24 '13
Pristup ograničen
38 - 788
5
Jun 23 '13
Pristup ograničen
645 - 13615
5
Jun 20 '13
Pristup ograničen
0 - 600
5
May 23 '13
Pristup ograničen
0 - 1461
5
May 23 '13
Pristup ograničen
27 - 840
5
May 13 '13
Pristup ograničen
129 - 70
5
May 9 '13
Pristup ograničen
34 - 382
5
May 8 '13
Pristup ograničen
0 - 250
5
May 7 '13
Pristup ograničen
208 - 128
5
May 6 '13
Pristup ograničen
211 - 1136
5
May 1 '13
Pristup ograničen
20 - 365
5
Apr 30 '13
Pristup ograničen
30 - 911
5
Apr 30 '13
Pristup ograničen
247 - 2374
5
Apr 30 '13
Pristup ograničen
55 - 1590
5
Apr 30 '13
Pristup ograničen
833 - 223
5
Apr 30 '13
Pristup ograničen
1042 - 9490
5
Apr 29 '13
Pristup ograničen
0 - 1080
5
Apr 29 '13
Pristup ograničen
0 - 1175
5
Apr 29 '13
Pristup ograničen
1091 - 9389
5
Apr 29 '13
Pristup ograničen
235 - 499
5
Apr 29 '13
Pristup ograničen
135 - 965
5
Apr 29 '13
Pristup ograničen
175 - 330
5
Apr 29 '13
Pristup ograničen
923 - 15436
5
Apr 29 '13
Pristup ograničen
16 - 995
5
Apr 29 '13
Pristup ograničen
0 - 5708
5
Apr 24 '13
Pristup ograničen
0 - 150
5
Apr 20 '13
Pristup ograničen
16 - 2989
5
Apr 12 '13
Pristup ograničen
0 - 300
5
Apr 11 '13
Pristup ograničen
86 - 1211
5
Apr 11 '13
Pristup ograničen
48 - 435
5
Apr 9 '13
Pristup ograničen
0 - 55
5
Apr 9 '13
Pristup ograničen
0 - 150
5
Apr 8 '13
Pristup ograničen
8 - 45
5
Apr 4 '13
Pristup ograničen
195 - 2977
5
Apr 4 '13
Pristup ograničen
152 - 2154
5
Mar 14 '13
Pristup ograničen
0 - 350
5
Feb 14 '13
Pristup ograničen
0 - 568
5
Feb 9 '13
Pristup ograničen
0 - 733
5
Feb 6 '13
Pristup ograničen
4 - 880
5
Feb 5 '13
Pristup ograničen
264 - 2920
5
Feb 5 '13
Pristup ograničen
10 - 186
5
Jan 22 '13
Pristup ograničen
0 - 5409
5
Jan 11 '13
Pristup ograničen
293 - 5812
5
Dec 19 '12
Pristup ograničen
8 - 701
5
Dec 12 '12
Pristup ograničen
0 - 410
5
Dec 11 '12
Pristup ograničen
2 - 430
5
Dec 4 '12
Pristup ograničen
302 - 3733
5
Nov 30 '12
Pristup ograničen
0 - 350
5
Nov 30 '12
Pristup ograničen
36 - 1121
5
Nov 29 '12
Pristup ograničen
19 - 2008
5
Nov 26 '12
Pristup ograničen
30 - 762
5
Nov 21 '12
Pristup ograničen
352 - 1798
5
Nov 16 '12
Pristup ograničen
158 - 2215
5
Nov 8 '12
Pristup ograničen
0 - 300
5
Nov 5 '12
Pristup ograničen
361 - 2374
5
Nov 1 '12
Pristup ograničen
0 - 250
5
Oct 18 '12
Pristup ograničen
1415 - 6384
5
Oct 18 '12
Pristup ograničen
90 - 1182
5
Oct 17 '12
Pristup ograničen
0 - 350
5
Oct 17 '12
Pristup ograničen
4 - 459
5
Oct 17 '12
Pristup ograničen
8 - 3755
5
Oct 17 '12
Pristup ograničen
240 - 505
5
Oct 17 '12
Pristup ograničen
3 - 421
5
Oct 17 '12
Pristup ograničen
0 - 703
5
Oct 17 '12
Pristup ograničen
128 - 760
5
Oct 17 '12
Pristup ograničen
96 - 453
5
Oct 17 '12
Pristup ograničen
321 - 2346
5
Oct 16 '12
Pristup ograničen
97 - 597
5
Oct 16 '12
Pristup ograničen
89 - 3905
5
Oct 16 '12
Pristup ograničen
48 - 624
5
Oct 16 '12
Pristup ograničen
0 - 5793
5
Oct 16 '12
Pristup ograničen
4 - 1572
5
Oct 15 '12
Pristup ograničen
0 - 1050
5
Oct 11 '12
Pristup ograničen
178 - 1146
5
Oct 3 '12
Pristup ograničen
0 - 350
5
Sep 28 '12
Pristup ograničen
292 - 873
5
Sep 7 '12
Pristup ograničen
9 - 5456
5
Aug 30 '12
Pristup ograničen
1363 - 3279
5
Aug 29 '12
Pristup ograničen
68 - 7977
5
Aug 28 '12
Pristup ograničen
252 - 3525
5
Aug 21 '12
Pristup ograničen
19 - 3873
5
Aug 12 '12
Pristup ograničen
4 - 1229
5
Aug 5 '12
Pristup ograničen
0 - 700
5
Aug 2 '12
Pristup ograničen
362 - 5173
5
Jul 25 '12
Pristup ograničen
223 - 2090
5
Jul 23 '12
Pristup ograničen
378 - 3727
5
Jul 23 '12
Pristup ograničen
1734 - 330
5
Jul 16 '12
Pristup ograničen
12 - 412
5
Jul 4 '12
Pristup ograničen
4 - 390
5
Jul 2 '12
Pristup ograničen
51 - 2938
5
Jul 2 '12
Pristup ograničen
72 - 1785
5
Jun 29 '12
Pristup ograničen
0 - 350
5
Jun 25 '12
Pristup ograničen
262 - 1804
5
Jun 21 '12
Pristup ograničen
4 - 4898
5
May 27 '12
Pristup ograničen
2601 - 38862
5
May 26 '12
Pristup ograničen
24 - 4431
5
May 26 '12
Pristup ograničen
71 - 2946
5
Apr 29 '12
Pristup ograničen
319 - 2750
5
Apr 20 '12
Pristup ograničen
38 - 788
5
Apr 19 '12
Pristup ograničen
134 - 4125
5
Apr 5 '12
Pristup ograničen
4 - 358
5
Apr 4 '12
Pristup ograničen
72 - 1633
5
Mar 29 '12
Pristup ograničen
39 - 2052
5
Mar 26 '12
Pristup ograničen
50 - 4998
5
Mar 21 '12
Pristup ograničen
2500 - 12562
5
Mar 19 '12
Pristup ograničen
8 - 2835
5
Mar 14 '12
Pristup ograničen
4 - 755
5
Mar 13 '12
Pristup ograničen
0 - 105
5
Mar 7 '12
Pristup ograničen
0 - 360
5
Mar 2 '12
Pristup ograničen
8 - 460
5
Feb 29 '12
Pristup ograničen
12 - 568
5
Feb 27 '12
Pristup ograničen
135 - 992
5
Feb 27 '12
Pristup ograničen
168 - 3016
5
Feb 23 '12
Pristup ograničen
0 - 700
5
Feb 20 '12
Pristup ograničen
150 - 1305
5
Feb 14 '12
Pristup ograničen
0 - 1400
5
Feb 3 '12
Pristup ograničen
297 - 1320
5
Feb 2 '12
Pristup ograničen
230 - 2019
5
Feb 1 '12
Pristup ograničen
573 - 5663
5
Feb 1 '12
Pristup ograničen
4 - 1202
5
Jan 30 '12
Pristup ograničen
89 - 1276
5
Jan 12 '12
Pristup ograničen
0 - 500
5
Jan 12 '12
Pristup ograničen
187 - 4682
5
Dec 19 '11
Pristup ograničen
1041 - 4301
5
Dec 8 '11
Pristup ograničen
447 - 7656
5
Dec 6 '11
Pristup ograničen
120 - 868
5
Nov 28 '11
Pristup ograničen
0 - 350
5
Nov 17 '11
Pristup ograničen
269 - 281
5
Nov 7 '11
Pristup ograničen
36 - 1121
5
Oct 5 '11
Pristup ograničen
0 - 365
5
Oct 4 '11
Pristup ograničen
56 - 732
5
Oct 3 '11
Pristup ograničen
0 - 259
5
Oct 2 '11
Pristup ograničen
0 - 350
5
Sep 30 '11
Pristup ograničen
261 - 32389
5
Sep 29 '11
Pristup ograničen
230 - 311
5
Sep 29 '11
Pristup ograničen
1137 - 4790
5
Sep 28 '11
Pristup ograničen
0 - 450
5
Sep 28 '11
Pristup ograničen
49 - 579
5
Sep 27 '11
Pristup ograničen
102 - 1517
5
Sep 22 '11
Pristup ograničen
0 - 750
5
Sep 19 '11
Pristup ograničen
0 - 610
5
Sep 13 '11
Pristup ograničen
4 - 212
5
Sep 12 '11
Pristup ograničen
40 - 657
5
Sep 10 '11
Pristup ograničen
0 - 1450
5
Sep 10 '11
Pristup ograničen
28 - 165
5
Sep 1 '11
Pristup ograničen
4 - 4394
5
Sep 1 '11
Pristup ograničen
416 - 3135
5
Aug 31 '11
Pristup ograničen
0 - 3627
5
Aug 30 '11
Pristup ograničen
0 - 225
5
Aug 23 '11
Pristup ograničen
302 - 3733
5
Aug 19 '11
Pristup ograničen
0 - 453
5
Aug 9 '11
Pristup ograničen
42 - 1138
5
Jul 31 '11
Pristup ograničen
1042 - 9490
5
Jul 18 '11
Pristup ograničen
40 - 565
5
Jul 15 '11
Pristup ograničen
0 - 625
5
Jun 28 '11
Pristup ograničen
0 - 400
5
Jun 28 '11
Pristup ograničen
4 - 525
5
Jun 27 '11
Pristup ograničen
25 - 196
5
Jun 27 '11
Pristup ograničen
0 - 625
5
Jun 27 '11
Pristup ograničen
85 - 179
5
Jun 27 '11
Pristup ograničen
0 - 1021
5
Jun 27 '11
Pristup ograničen
1152 - 1812
5
Jun 27 '11
Pristup ograničen
8 - 2973
5
Jun 27 '11
Pristup ograničen
409 - 3820
5
Jun 27 '11
Pristup ograničen
0 - 115
5
Jun 27 '11
Pristup ograničen
16 - 3393
5
Jun 25 '11
Pristup ograničen
38 - 1069
5
Jun 23 '11
Pristup ograničen
3656 - 11859
5
Jun 23 '11
Pristup ograničen
54 - 538
5
Jun 23 '11
Pristup ograničen
12 - 610
5
Jun 21 '11
Pristup ograničen
4 - 1049
5
Jun 4 '11
Pristup ograničen
8 - 723
5
May 18 '11
Pristup ograničen
52 - 751
5
May 13 '11
Pristup ograničen
4 - 713
5
Feb 27 '11
Pristup ograničen
728 - 4007
5
Feb 21 '11
Pristup ograničen
219 - 2762
5
Feb 12 '11
Pristup ograničen
156 - 888
5
Jan 25 '11
Pristup ograničen
0 - 1461
5
Jan 7 '11
Pristup ograničen
0 - 411
5
Jan 2 '11
Pristup ograničen
866 - 14658
5
Dec 20 '10
Pristup ograničen
0 - 55
5
Dec 20 '10
Pristup ograničen
854 - 3257
5
Dec 16 '10
Pristup ograničen
94 - 882
5
Nov 29 '10
Pristup ograničen
135 - 2321
5
Nov 27 '10
Pristup ograničen
3277 - 2049
5
Nov 22 '10
Pristup ograničen
585 - 3192
5
Nov 18 '10
Pristup ograničen
352 - 1798
5
Nov 6 '10
Pristup ograničen
399 - 8785
5
Nov 6 '10
Pristup ograničen
845 - 505
5
Sep 30 '10
Pristup ograničen
173 - 2724
5
Sep 29 '10
Pristup ograničen
4 - 852
5
Sep 22 '10
Pristup ograničen
30 - 206
5
Sep 21 '10
Pristup ograničen
341 - 3268
5
Sep 18 '10
Pristup ograničen
62 - 921
5
Sep 17 '10
Pristup ograničen
1080 - 22792
5
Sep 14 '10
Pristup ograničen
0 - 2406
5
Sep 14 '10
Pristup ograničen
144 - 2131
5
Sep 14 '10
Pristup ograničen
588 - 3408
5
Sep 10 '10
Pristup ograničen
137 - 1861
5
Sep 9 '10
Pristup ograničen
40 - 455
5
Sep 8 '10
Pristup ograničen
42 - 841
5
Sep 7 '10
Pristup ograničen
8 - 2835
5
Sep 6 '10
Pristup ograničen
0 - 1713
5
Aug 15 '10
Pristup ograničen
1823 - 2707
5
Aug 5 '10
Pristup ograničen
38 - 1555
5
Jul 21 '10
Pristup ograničen
1206 - 22875
5
Jul 16 '10
Pristup ograničen
2000 - 7096
5
Jun 17 '10
Pristup ograničen
1864 - 4937
5
Jun 16 '10
Pristup ograničen
221 - 180
5
Jun 14 '10
Pristup ograničen
19 - 158
5
Jun 13 '10
Pristup ograničen
0 - 755
5
Jun 8 '10
Pristup ograničen
26 - 378
5
Jun 7 '10
Pristup ograničen
0 - 246
5
Jun 6 '10
Pristup ograničen
49 - 1001
5
Jun 1 '10
Pristup ograničen
28 - 943
5
May 30 '10
Pristup ograničen
73 - 1703
5
May 29 '10
Pristup ograničen
0 - 400
5
May 28 '10
Pristup ograničen
1429 - 2650
5
May 28 '10
Pristup ograničen
22 - 2653
5
May 20 '10
Pristup ograničen
94 - 5033
5
May 17 '10
Pristup ograničen
0 - 583
5
May 6 '10
Pristup ograničen
556 - 3568
5
May 5 '10
Pristup ograničen
50 - 1113
5
May 5 '10
Pristup ograničen
188 - 7141
5
May 4 '10
Pristup ograničen
528 - 2645
5
May 3 '10
Pristup ograničen
0 - 1136
5
May 3 '10
Pristup ograničen
0 - 200
5
Apr 29 '10
Pristup ograničen
163 - 1234
5
Apr 29 '10
Pristup ograničen
255 - 1764
5
Apr 28 '10
Pristup ograničen
141 - 5006
5
Mar 26 '10
Pristup ograničen
91 - 960
5
Mar 25 '10
Pristup ograničen
0 - -50
5
Mar 24 '10
Pristup ograničen
28 - 461
5
Mar 23 '10
Pristup ograničen
0 - 300
5
Feb 24 '10
Pristup ograničen
8 - 881
5
Feb 10 '10
Pristup ograničen
92 - 4626
5
Jan 27 '10
Pristup ograničen
67 - 2564
5
Jan 26 '10
Pristup ograničen
230 - 2019
5
Jan 20 '10
Pristup ograničen
4 - 1202
5
Jan 19 '10
Pristup ograničen
39 - 1256
5
Jan 4 '10
Pristup ograničen
4 - 880
5
Nov 24 '09
Pristup ograničen
16 - 4812
5
Nov 6 '09
Pristup ograničen
0 - -50
5
Nov 4 '09
Pristup ograničen
423 - 1272
5
Oct 29 '09
Pristup ograničen
175 - 182
5
Oct 27 '09
Pristup ograničen
0 - 250
5
Oct 14 '09
Pristup ograničen
486 - 3109
5
Oct 13 '09
Pristup ograničen
19 - 281
5
Oct 8 '09
Pristup ograničen
99 - 2456
5
Oct 8 '09
Pristup ograničen
44 - 6639
5
Oct 2 '09
Pristup ograničen
16 - 1151
5
Sep 30 '09
Pristup ograničen
31 - 213
5
Sep 29 '09
Pristup ograničen
99 - 835
5
Jul 7 '09
Pristup ograničen
219 - 2762
5
May 21 '09
Pristup ograničen
24 - 386
5
Apr 23 '09
Pristup ograničen
4 - 301
5
Apr 23 '09
Pristup ograničen
1042 - 9490
5
Mar 9 '09
Pristup ograničen
5 - 123
5
Mar 9 '09
Pristup ograničen
247 - 2374
5
Feb 19 '09
Pristup ograničen
0 - 453
5
Feb 11 '09
Pristup ograničen
0 - 3271
5
Jan 6 '09
Pristup ograničen
573 - 3137
5
Jan 1 '09
Pristup ograničen
4 - 880
5
Dec 25 '08
Pristup ograničen
0 - 808
5
Dec 9 '08
Pristup ograničen
731 - 2040
5
Dec 3 '08
Pristup ograničen
12 - 123
5
Nov 26 '08
Pristup ograničen
351 - 793
5
Nov 20 '08
Pristup ograničen
88 - 15172
5
Nov 4 '08
Pristup ograničen
283 - 9372
5
Nov 3 '08
Pristup ograničen
341 - 3268
5
Oct 7 '08
Pristup ograničen
207 - 4038
5
Sep 5 '08
Pristup ograničen
522 - 2224
5
Sep 4 '08
Pristup ograničen
0 - 558
5
Aug 21 '08
Pristup ograničen
17821 - 266671
5
Aug 20 '08
Pristup ograničen
16 - 4002
5
Aug 13 '08
Pristup ograničen
164 - 2682
5
Aug 7 '08
Pristup ograničen
135 - 2321
5
Aug 4 '08
Pristup ograničen
1314 - 17082
5
Aug 3 '08
Pristup ograničen
2244 - 45496
5
Jul 11 '08
Pristup ograničen
0 - 250
5
Jul 1 '08
Pristup ograničen
163 - -4830
5
Jun 12 '08
Pristup ograničen
185 - 1002
5
Jun 9 '08
Pristup ograničen
0 - 353
5
Jun 5 '08
Pristup ograničen
1386 - 2037
5
May 29 '08
Pristup ograničen
1185 - -21357
5
Apr 29 '08
Pristup ograničen
25 - 938
5
Apr 17 '08
Pristup ograničen
1076 - 530
5
Apr 13 '08
Pristup ograničen
4 - 6010
5
Apr 7 '08
Pristup ograničen
31 - 629
5
Mar 26 '08
Pristup ograničen
10 - 3174
5
Mar 26 '08
Pristup ograničen
69 - 343
5
Mar 26 '08
Pristup ograničen
69 - 1784
5
Mar 26 '08
Pristup ograničen
86 - 929
5
Mar 26 '08
Pristup ograničen
195 - 2977
5
Feb 15 '08
Pristup ograničen
197 - 3180
5
Feb 4 '08
Pristup ograničen
2706 - 5506
5
Jan 2 '08
Pristup ograničen
170 - 3002
5
Jan 2 '08
Pristup ograničen
69 - 424
5
Dec 13 '07
Pristup ograničen
0 - 105
5
Nov 27 '07
Pristup ograničen
242 - 1540
5
Nov 2 '07
Pristup ograničen
0 - 1136
5
Sep 27 '07
Pristup ograničen
1 - 335
5
Jun 7 '07
Pristup ograničen
188 - 7141
5
May 1 '07
Pristup ograničen
15 - 912
5
Apr 23 '07
Pristup ograničen
5 - 319
5
Mar 12 '07
Pristup ograničen
103 - 3872
5
Mar 11 '07
Pristup ograničen
706 - 2102
5
Feb 25 '07
Pristup ograničen
175 - 182
5
Feb 25 '07
Pristup ograničen
164 - 218
5
Feb 23 '07
Pristup ograničen
212 - 907
5
Jan 11 '07
Pristup ograničen
0 - 255
5
Dec 15 '06
Pristup ograničen
25 - 340
5
Nov 9 '06
Pristup ograničen
70 - 1246
5
Oct 12 '06
Pristup ograničen
12466 - 12389
5
Sep 13 '06
Pristup ograničen
3037 - 2470
5
Aug 18 '06
Pristup ograničen
1152 - 1812
5
May 31 '06
Pristup ograničen
1840 - 488
5
May 2 '06
Pristup ograničen
4371 - -6968
5
Mar 1 '06
Pristup ograničen
0 - 799
5
Mar 1 '06
Pristup ograničen
3954 - 3232
5
Nov 9 '05
Pristup ograničen
54 - 538
5
Nov 5 '04
Pristup ograničen
209 - 2619
5

Imena članova ProZ.com su prikazana plavom bojom.
Pređite mišem preko imena da biste dobili više podataka o autorima zapisa.

Ograđivanje od odgovornosti: ProZ.com ne potvrđuje i ne garantuje tačnost bilo kog natpisa. Osoblje ProZ.com-a zadržava pravo (ali ne preuzima obavezu) da ukloni ili uredi svaki sadržaj koji je ovde objavljen. Osoblje ProZ.com-a ne pregleda natpise pre njihovog objavljivanja; ne postoji moderator koji obavlja dužnost u realnom vremenu tako da čitaoci vrše unose na svoj rizik.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

srpski

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Pretraga termina
  • Poslovi
  • Forumi
  • Multiple search